T-Mobile sluit aan bij het SBTi, Science Based Targets initiative, om de duurzaamheidsdoelstellingen van de telecomprovider te verifiëren. Het SBTi geldt als autoriteit op het gebied van duurzaamheid. T-Mobile krijgt aan de hand van deze check, inzicht in haar bijdrage aan het terugdringen van de CO2-emissie en daarmee kunnen de gestelde doelen worden gemonitord en bijgesteld waar nodig.  

Als één van de grootste telecomproviders van Nederland, verbindt T-Mobile dagelijks miljoenen mensen met elkaar. T-Mobile heeft een duidelijke maatschappelijke ambitie om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. De maatschappelijke doelen van T-Mobile zijn vastgesteld in het Connect to Change-plan. In het plan legt T-Mobile een duidelijk nadruk op duurzaamheid én zijn er duurzaamheidsdoelen vastgesteld. Het groeiende netwerk van de provider maakt het efficiënt inregelen van energieverbruik belangrijk. Het netwerk bepaalt het grootste deel van het totale energieverbruik, daarom gebruikt de telecomprovider al 12 jaar 100% groene energie. Het uiteindelijke doel: in 2025 CO2 neutraal zijn wat betreft eigen emissie en in 2035 CO2 neutraal in indirecte emissie.

Autoriteit op het gebied van duurzaamheid

T-Mobile is sinds juli gecommitteerd aan de SBTi om de opgestelde doelstellingen omtrent duurzaamheid te testen. Het SBTi is een initiatief dat onderzoekt of de door een organisatie geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen, daadwerkelijk bijdragen aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Het SBTi staat bekend als een autoriteit op het gebied van duurzaamheidsdoelstellingen. Na toetreding tot de SBTi wordt een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van de door T-Mobile opgestelde doelstellingen. Gedurende dit onderzoek worden de duurzaamheidsdoelstellingen wetenschappelijk getoetst. Aan de hand van de uitkomst van het onderzoek kan het SBTi bepalen of de geformuleerde doelstellingen op korte termijn bijdragen aan het klimaatakkoord van Parijs waarmee getracht wordt de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius. De SBTi is een samenwerkingsverband tussen CDP, het United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF).

Duurzaamheidsdoelstellingen onder de loep

De telecomprovider is zeer enthousiast over de keuze om te committeren aan de SBTi. Gero Niemeyer, Financieel Directeur van T-Mobile Nederland en medeverantwoordelijk voor het T-Mobile Sustainability programma vertelt: “We voelen ons als een van de grootste telecomproviders verantwoordelijk voor de mensen en wereld om ons heen. Dit begint natuurlijk bij onze eigen bedrijfsvoering. We zijn trots op de weg die we bij T-Mobile zijn ingeslagen op het gebied van duurzaamheid. Onze dagelijkse keuzes worden steeds meer beïnvloed door duurzaamheidsoverwegingen. Door aan de slag te gaan met SBTi zorgen we  ervoor dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen weer onder de loep te nemen. Met de check van SBTi op onze doelstellingen, weten we zeker dat onze duurzaamheidsdoelen voldoende ambitieus zijn en we de juiste stappen zetten om onze impact op het milieu te reduceren.