Uit nieuw onderzoek, uitgevoerd door Ipsos, in opdracht van de Rainforest Alliance blijkt dat 41% van de Nederlandse volwassenen in de leeftijd van 16-75 jaar niet gelooft dat hun individuele inspanningen een positief verschil kunnen maken om klimaatverandering tegen te gaan. In andere delen van de wereld is het percentage ‘klimaatpessimisten’, dat wil zeggen mensen die niet geloven dat ze een positief verschil kunnen maken, een stuk kleiner: Brazilië (10%), Duitsland (21%), Verenigd Koninkrijk (33%) en de Verenigde Staten (34%). De Rainforest Alliance strijdt voor een wereld waar mens en natuur in balans zijn. En daar is iedereen bij nodig; overheden, het bedrijfsleven én een opeenstapeling van acties van individuen. Middels de wereldwijde boodschap ‘Pessimism is out. We’re All In!’ roept de NGO op tot optimisme, alleen zo kunnen we, met elkaar, het nodige verschil maken tegen klimaatverandering.

Als zij het doen, dan doe ik het ook!

Ongeveer de helft van de Nederlandse volwassenen die werden ondervraagd (49%) zou meer actie ondernemen om klimaatverandering te helpen tegengaan als ze wisten dat iedereen hetzelfde deed. Aan de andere kant voelt 30% van de Nederlandse volwassenen zich ontmoedigd als mensen in hun omgeving suggereren dat hun persoonlijke inspanningen tegen klimaatverandering geen verschil maken. Dit gevoel van ontmoediging is het grootst onder de jongere generatie, waarbij 39% van de mensen tussen de 16 -24 en 43% van degenen tussen 25 en 34 jaar dit gevoel ervaren. Oudere mensen zijn minder geneigd deze opvatting te delen (28% van de 35-44-jarigen, 25% van de 45-54-jarigen en 24% van de 55-75-jarigen). Naast de ontmoedigende invloeden vanuit onze omgeving worden we vaak tegengehouden door het stemmetje in ons hoofd, 41% gelooft niet dat ze persoonlijk een positief verschil kunnen maken door actie te ondernemen om klimaatverandering te helpen tegengaan. “Wat heeft het voor zin, in m’n eentje kan ik toch geen verschil maken” en “Ik ben maar een druppel op de gloeiende plaat”. Dagelijks worden we geconfronteerd met grote en complexe problemen als tropische ontbossing, toenemend biodiversiteitsverlies, systemische armoede en wijdverspreide mensenrechtenschendingen. De grootsheid van het klimaatvraagstuk en het daaruit voortkomende pessimisme lijkt verandering in de weg te staan.

“Ondanks de kritische stem in ons hoofd en wat ons soms wordt wijsgemaakt, hebben we als individu wel degelijk de kracht om de wereld in beweging te brengen. Individuele acties, wanneer bij elkaar opgeteld, kunnen een grote collectieve impact hebben”, aldus Leila Yassine, Klimaat Advocacy Manager bij de Rainforest Alliance.“Er liggen allerlei slimme oplossingen en persoonlijke acties voor handen die bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Voor echte verandering heeft iédereen een rol te spelen: overheden, bedrijven, wetenschappers, en NGO’s, maar óók de Nederlandse consument”.

Waar te beginnen…

65% van Nederlandse volwassenen die zijn ondervraagd, maakt zich zorgen over klimaatverandering. De ernst van klimaatverandering blijkt uit de verontrustende cijfers; bijna de helft van de oorspronkelijke bebossing op de aarde is verdwenen*, waarbij de landbouw verantwoordelijk is voor 75%** van dat verlies. Klimaatwetenschappers waarschuwen dat we nu al een kritiek kantelpunt naderen, wat zou leiden tot onomkeerbare gevolgen voor de samenleving en het milieu. Echter, onder de Nederlandse volwassenen die zich zorgen maken over het klimaat, weet 41% niet zeker welke keuzes ze moeten maken om hun steentje bij te dragen om klimaatverandering tegen te gaan. Met de boodschap ‘Pessimism is out. We’re All In’ wil de Rainforest Alliance iedereen aanmoedigen niet op te geven in de strijd tegen klimaatverandering. De NGO roept op om je te blijven aansluiten bij inspanningen om het klimaat te redden, voor onszelf en de generaties na ons.

Tips over hoe “All In” te gaan en je pessimisme gedag te zeggen:

1. Wees goed geïnformeerd
Lees boeken zoals ‘Je bent jong en je wil wat toekomst’ (NIEUW!) of luister deze aflevering van de Correspondent.
2. Activeer je koopkracht
Koop producten met een (Rainforest Alliance) keurmerk en koop cadeaus die op duurzamere wijze zijn gemaakt.
3. Gebruik je stem
Teken petities, ga naar protesten (klimaatmars 12 november a.s.) en stem op een partij die zich inzet voor klimaat op 22 november.
4. Herstel de band met de natuur
Door je huis te vergroenen, insecten te beschermen of vaker naar het bos te gaan.
5. Verminder voedselverspilling
Plan vooruit en maak gebruik van apps als Too Good to Go
6. Betrek je kinderen erbij
Onderneem activiteiten zoals het planten van bomen en praat met ze over klimaatverandering.
7. Overweeg een carrière in duurzaamheid
Stop je energie in het verschil maken en houd het andere systeem niet langer in stand.
8. Geloof in je individuele kracht om het verschil te maken
Moedig je vrienden en familie aan, niemand is perfect dus focus op wat wél goed gaat.
9. Wees vriendelijk voor jezelf
Je bent niet alleen en je kan niet alles perfect doen dus wees niet te streng voor jezelf.