Tijdens de eerste dag van haar handelsmissie aan India had minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) een ontmoeting met minister van Handel Anand Sharma. ‘Als vijfde handelspartner van India is Nederland een economische partner van formaat. Er is duidelijk behoefte aan meer Nederlandse expertise’, aldus Ploumen.

Sharma gaf aan in welke sectoren India de Nederlandse expertise kan gebruiken. Hij roemde onder meer de Nederlandse kennis op het gebied van de agrobusiness, afvalverwerking, voedselveiligheid, watermanagement, gezondheidssector en urbanisatie. Hij wil graag met Nederland samenwerken op deze gebieden.

Handelsbelemmeringen opheffen

Tijdens het overleg werd besloten om een gezamenlijke investerings- en handelscommissie op te richten om nog bestaande handelsbelemmeringen tussen beide landen op te heffen en om de economische relaties tussen beide landen verder te intensiveren. Ook wordt er gekeken naar technologische samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van voedselzekerheid. Op dit moment leven nog steeds 800 miljoen Indiërs onder de armoedegrens.

Minister Ploumen sprak ook met de Indiase autoriteiten over activiteiten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de onderlinge samenwerking op dit vlak. Sinds 2011 wordt actief MVO kennis en expertise (bijvoorbeeld de OESO-richtlijnen) uitgewisseld. Afgesproken is dat de ministers elkaar snel weer gaan ontmoeten in dit kader. Ook bedrijven als Tata en Unilever zal daarbij worden uitgenodigd.

Bedrijven

Minister Ploumen is enthousiast over de voortvarende start van haar handelsmissie. ‘Ik kreeg een warm welkom voor Nederlandse investeringen hier in India. Mijn doel is Nederlandse bedrijven, met name MKB, te ondersteunen bij het grijpen van de kansen die de Indiase economie biedt en bestaande barrières zoveel mogelijk te slechten.’ In haar kielzog reizen 40 bedrijven mee naar New Delhi en Mumbai. Een aantal van deze bedrijven zal tijdens de handelsmissie contracten met Indiase bedrijven sluiten. Anderen zullen door ‘speed-date’ sessies, handelsdiners en andere bijeenkomsten in contact worden gebracht met Indiase bedrijven. Ploumen: ‘Ik zal er alles aan doen om te zorgen dat deze missie leidt tot meer orders voor Nederlandse bedrijven.’