Uitstekende reputatie
Heemskerk vindt de versterking die door het akkoord wordt bereikt van groot belang. “Nederlandse bedrijven hebben wereldwijd een uitstekende reputatie in MVO,” aldus Heemskerk. “Nederlandse consumenten stellen in toenemende mate eisen aan de wijze waarop bedrijven produceren en de manier waarover zij hierover rapporteren. Dat geldt dus ook voor producten die uit China komen.”

Platform voor MVO
De staatssecretaris heeft in Peking ook het platform voor MVO van de Benelux Kamer van Koophandel (Bencham) en de Nederlandse ambassade in Peking gelanceerd. Het MVO-platform heeft als doel om via trainingen, evenementen, een starterskit en informatie-uitwisseling via een website de MVO-activiteiten van bedrijven uit de Benelux en hun Chinese toeleveranciers beter aan te laten sluiten bij de groeiende eisen die aan MVO worden gesteld. Het platform wordt financieel ondersteund door het ministerie van Economische Zaken.

Succes
Verschillende Nederlandse bedrijven wisten tijdens het bezoek van Heemskerk aan China een succes te boeken. Het Nederlandse bedrijf Enraf-Nonius ondertekende in Dalian een akkoord met een lokaal ziekenhuis voor de levering van apparatuur voor verschillende revalidatiecentra. Het bedrijf Intelligent Lectern Systems (ILS) ontwikkelt intelligente katheders en presentatiesystemen. Samen met het Chinese Hajie ondertekende ILS een akkoord voor de levering van verschillende presentatiesystemen en -software. De Chinese markt is aanzienlijk omdat de Chinese overheid 650.000 klaslokalen wil vernieuwen met een beamer en interactieve whiteboards. In Peking was er ook nog speciale aandacht voor de het contract dat het Nederlandse technologiebedrijf NXP heeft binnengehaald voor de levering van de chip voor het nieuwe Chinese e-paspoorten.