Om beter inzicht te geven in wat de industrie doet om de klimaatdoelen te halen is er sinds 4 juli de nieuwe website industrieaanbodaannederland.nl

Veel mooie industriebedrijven

Nederland heeft door haar historie en ligging veel mooie industriële bedrijven die nieuwe oplossingen verzinnen en ons elke dag voorzien van producten die we gebruiken. Van papier, dakpannen tot voedingsmiddelen, kunstmest, staal, brandstoffen en verf. Tegelijk is de industrie ook verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de uitstoot van broeikasgassen in ons land. Hoe werkt de Nederlandse industrie aan een klimaatneutrale, circulaire en groene toekomst? Dat en meer vind je op de nieuwe website, samen met voorbeelden en reacties op de actualiteit.

ETS-overleg

Industrieaanbodaannederland.nl is een initiatief van alle deelnemers aan het zogeheten ETS-overleg van VNO-NCW en de VNCI. In dit overleg komen de belangrijkste brancheverenigingen en bedrijven die in Nederland onder het Europees emissiehandelssysteem vallen bijeen. Doel is gezamenlijk overleg over de verduurzamingsopgave waar de industrie voor staat en de kansen en dilemma’s die daarbij om de hoek komen kijken. De problematiek is daarbij voor grote industriële bedrijven in grote clusters als Chemelot of Moerdijk weer anders dan bijvoorbeeld een baksteen- of voedingsmiddelenfabrikant elders in het land.

Nieuws, reacties en projecten

Op de site zijn vanaf vandaag nieuws, reacties en een overzicht van (nieuwe) projecten te vinden. Dit met als doel beter inzicht te geven in wat de brede industrie in Nederland allemaal doet op het terrein van klimaatbeleid. Daarnaast vindt u er relevante events en informatie uit alle takken van de industrie waar het gaat om verduurzaming.

Verder ontwikkelen

De website wordt komende periode verder gevuld met meer voorbeelden en informatie.