Tijdens de landelijke werkbijeenkomst VN Verdrag Waarmaken op 27 september, pitchen 22 initiatieven voor vijf fondsen. Aanleiding is het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking dat in 2006 is opgesteld. Nederland heeft dit verdrag nog niet bekrachtigd. De beweging Coalitie voor Inclusie behartigd de belangen voor mensen met een beperking en hun organisaties en verzamelt input om de invoering van het VN verdrag goed te laten verlopen. Tijdens een landelijke werkbijeenkomst VN Verdrag Waarmaken, van 27 september, pitchen 22 initiatieven voor vijf fondsen. De deelnemers hebben ofwel een beperking of een initiatief dat mensen met een beperking een betere werkomgeving kan bezorgen. De initiatiefnemers zijn de afgelopen weken getraind door Kike Olsder van het IdealenKompas.

Om de invoering van de bepalingen uit het VN verdrag goed te laten verlopen en ervoor te zorgen dat mensen met een beperking en hun belangenorganisaties zich ook herkennen in nieuwe wet- en regelgeving, organiseert Coalitie voor Inclusie werkbijeenkomsten. Op 27 september is de landelijke bijeenkomst en wordt behalve informatie verzamelen, ook de kans geboden aan initiatiefnemers om hun projecten en plannen te versterken. Kike Olsder is namens het IdealenKompas aanwezig en leidt staatssecretaris Van Rijn rond de deelnemende initiatieven en organisaties voor. 

Fondsen Lounge

De deelnemers aan de werkbijeenkomst leveren broodnodige en waardevolle input en krijgen ook de mogelijkheid om hun initiatief te presenteren aan aanwezige fondsen tijdens een FondsenLounge. Het revalidatiefonds, NSGK, VSBfonds, Stichting Doen, Fonds Nuts Ohra en het Fonds Verstandelijk gehandicapten zijn aanwezig en zullen de 22 nitiatieven daar waar mogelijk helpen bij de realisatie van de plannen. Het team van het Idealenkompas heeft de deelnemende initiatieven getraind in het pitchen van hun plannen en projecten. Tijdens de werkbijeenkomst op 27 september is het IdealenKompas-team ook aanwezig om de juiste matches te realiseren.

VN Verdrag Waarmaken

Het VN Verdrag Waarmaken voor de rechten van mensen met een beperking geeft deze groep mensen een stem. Regeringen die dit verdrag valideren geven hiermee niet alleen aan dat ook mensen met een beperking waardevol zijn en kansen moeten krijgen om hun talenten in te zetten, mensen met een beperking krijgen hiermee ook tools in handen om gelijkwaardig in de maatschappij te functioneren. 

In het regeerakkoord van kabinet Rutte 2 is afgesproken dat Nederland zich aan het VN verdrag en de daarin genoemde afspraken in 2014 of 2015 gaat invoeren. Dit zou moeten leiden tot aanpassingen in bestaande wet- en regelgeving, waaronder bijvoorbeeld de toegankelijkheid van gebouwen. Mensen met een beperking en hun organisaties moeten geraadpleegd worden om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Over De Coalitie voor Inclusie

De Coalitie voor Inclusie werkt aan het verbeteren van de samenleving en de mogelijkheden van deelname daaraan voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. De Coalitie voor Inclusie is een breed gedragen beweging van mensen en organisaties, die op een positieve manier de uitdagingen in onze samenleving aangaat en actief samen wil werken om een inclusieve samenleving te bevorderen. 

Over het IdealenKompas

Het IdealenKompas is ontwikkeld door GreenWish en wijst mensen de weg naar geld, menskracht, advies, spullen en andere zaken die nodig zijn voor het realiseren van een goed doel. Het IdealenKompas is een maatschappelijke marktplaats – het ‘matcht’ vraag en aanbod met elkaar. Door het potentieel in de samenleving beter te benutten komen maatschappelijke initiatieven op een nieuwe manier tot stand. 

Het IdealenKompas wordt mede mogelijk gemaakt door haar partners:

ASN Bank, KICI, GDO, AgentschapNL, UwPersvoorlichter, Greenhost