Per 1 januari 2021 kan het NDSM-terrein rekenen op duurzame en circulaire oplossingen voor uitdagingen die leven in het gebied. De oplossingen worden aangedragen door het CIV: ‘a learning community in a circular economy’. Het CIV is een initiatief van bedrijven op en rond het NDSM-terrein en mbo-onderwijsinstelling ROC TOP. In een hechte gemeenschap (learning community) werken het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, studenten, (lokale) overheid en burgers samen aan een toekomst waarin duurzaamheid, circulariteit en toekomstbestendig ondernemen vanzelfsprekend is. Door student, praktijk- en leeromgeving én toekomstdoel bijeen te brengen op en rond het NDSM-terrein ontstaat er iets moois. Zo wordt er concreet bijgedragen aan een duurzamere toekomst voor het NDSM-terrein. Dit terwijl er gelijktijdig een essentieel impuls wordt gegeven aan de instroom en het behoud van vakkundig en up to date geschoold personeel.

Door een omslag in denken, handelen en organiseren, werkt men samen aan nieuwe kennis en praktische oplossingen. Het CIV heeft direct al een aantal concrete uitdagingen om aan te pakken. Heel actueel is: “Hoe kan horecapersoneel, wat door Coronamaatregelen gedwongen thuiszit, toch betekenisvol aan het werk?” Of een vraagstuk vanuit de evenementensector: “Hoe kunnen evenementenbureaus in de toekomst blijven bestaan en invulling geven aan bijvoorbeeld het organiseren van online evenementen?” Maar denk ook aan de vraag voor thuisbezorgende restaurants: “Hoe kunnen zij afval reduceren tot een minimaal niveau, of zelfs een niveau waarbij afval (reststroom) niet meer bestaat?” In een echte werk- en leeromgeving wordt samengewerkt, praktische vaardigheden aangeleerd en studenten worden gestimuleerd in oplossingsgericht denken en handelen. Dit komt ten goede aan student, bedrijf en uiteindelijk een duurzaam NDSM.

“Dit initiatief brengt onderwijs niet naar een hoger niveau maar eigenlijk naar een meer realistisch niveau. Het beweegt naar een punt waar het allemaal om draait: relevantie. Leren en werken in de echte werkomgeving kenden we al, nu worden studenten geconfronteerd met de uitdagingen die daadwerkelijk in een sector leven. Studenten zijn onderdeel van de oplossing. Deze oplossingsgerichte ervaring maakt hen niet alleen meer relevant voor de arbeidsmarkt van nu, maar zeker voor die van morgen”, aldus Justin Schild- projectleider CIV.

Het CIV focust zich op dit moment op partijen in de sectoren horeca, toerisme, cultuur, evenementen en marketing, juridisch secretarieel, facilitair, beveiliging en fietstechniek. Belangrijk is dat bedrijven, organisaties en burgers die willen aansluiten geloven en werken aan circulair ondernemen en/ of duurzaamheid. Reeds aangesloten zijn Bidfood, Noorderlichtcafé, Damen Shiprepair, Double Tree by Hilton NDSM Werf, Gemeente Amsterdam, de GeWoonBoot, hogeschool Inholland, Pantar, PSI Holding, Restaurant IJver, Stichting NDSM Werf, Stichting Reis met je Hart, Over IJ-college en ROC TOP (tevens penvoerder). Het project komt mede tot stand door de toekenning van een RIF-subsidie (Regionaal Investeringsfonds mbo). Het RIF stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Over het CIV

Het CIV is een ‘learning community in a circular economy’ voor en door het NDSM-terrein. De afkorting staat voor Centrum voor Innovatief Vakmanschap. Een gemeenschap van bedrijven, onderwijsinstellingen, studenten, (lokale) overheid en burgers gaan samen op zoek naar praktische oplossingen voor duurzame en circulaire uitdagingen die leven in het gebied. Studenten gaan leren en werken in een echte werkomgeving waar zij worden geconfronteerd met de uitdagingen die daadwerkelijk in een sector leven. De gemeenschap gaat vervolgens samen op zoek nar oplossingen. Op deze manier worden er praktische vaardigheden aangeleerd en studenten worden gestimuleerd in oplossingsgericht denken en handelen. Dit komt ten goede aan student, bedrijf en uiteindelijk een duurzaam NDSM. Dit terwijl er gelijktijdig een essentieel impuls wordt gegeven aan de instroom en het behoud van vakkundig en up to date geschoold personeel.