Het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland (NBN) looft ieder jaar de NBN-Rabobankscriptieprijs uit. Ook dit jaar maakt de student met de beste afstudeerscriptie op het gebied van bedrijfsethiek, integriteit en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen kans op een prijs van € 1.500,- euro. De prijs wordt mogelijk gemaakt door de Rabobank.

De laatste uitreiking vond plaats op 14 mei 2014 bij de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

NBN-Rabobankscriptieprijs 2015

De NBN-Rabobankscriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de schrijver of schrijfster van de beste afstudeerscriptie met bedrijfsethiek, integriteit en/of maatschappelijke verantwoordelijkheid als hoofdonderwerp. Ook kunnen scripties worden ingediend waarbij bedrijfsethiek een belangrijke invalshoek is binnen een bredere probleemstelling. Met de scriptieprijs willen het NBN en de Rabobank studenten stimuleren zich te richten op bedrijfsethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen en de implementatie daarvan in de strategieontwikkeling en bedrijfsvoering van ondernemingen. Voor zowel master- als bachelor-scripties is er een prijs van € 1.500,- beschikbaar.

Samenstelling jury en beoordelingscriteria 

Een vakkundige jury zal zich buigen over de inzendingen. Dit jaar bestaat de jury uit:

 • Mw. Henriette Bout: werkzaam als adviseur bij Bureau Integriteit Gemeente Amsterdam, doceert beroepsethiek en is promovendus bij Nyenrode Business Universiteit.
 • Dhr. Theo Dijt: ondernemer en houdt zich bezig met organisatie en – mensontwikkeling.
 • Dhr. Harry van de Kamp: oud directeur VNO-NCW en gepensioneerd.
 • Dhr. Johan Wempe: lector Governance, Saxion Hogeschool, bestuurslid Stichting Groen Gas Nederland en is werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Dhr. Arjo Klamer: hoogleraar in de economie van de kunst en cultuur aan de faculteit Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Dhr. Ruud Welten: universitair docent filosofie aan de Universiteit van Tilburg en is lector Ethiek, Saxion Hogeschool in Deventer
 • Dhr. Rien Brouwer: docent HRM/ethiek bij INHOLLAND, Haarlem. Hij geeft daarnaast ook les in onderzoeksmethodologie. Verder is hij actief bij ‘De Denkfabriek’

De jury zal letten op de volgende aspecten:

 • grondigheid van het onderzoek
 • oorspronkelijkheid
 • bedrijfsethische relevantie
 • innovatief karakter
 • wetenschappelijke waarde
 • logische opbouw en taalgebruik
 • praktische toepasbaarheid

Inschrijven

Studenten kunnen hun afstudeerscriptie tot uiterlijk 15 februari 2014 insturen. De scriptie moet in het kalenderjaar 2013 goedgekeurd zijn bij een in Nederland gevestigde universiteit of hbo-instelling. Scripties moeten digitaal worden aangeboden via de website van het NBN:klik hier

Prijsuitreiking

De winnaar van de NBN-Rabobankscriptieprijs wordt t.z.t. schriftelijk op de hoogte gebracht. De uitreiking van de scriptieprijs vindt dit jaar plaats op 14 mei 2014 bij de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Het uitreiken van de prijs wordt ingebed in breed evenement met diverse sprekers en activiteiten.