Nature’s Pride en Berries Pride zijn de eerste AGF-importeurs wereldwijd met CO2-reductiedoelstellingen die zijn gevalideerd en erkend door de Science Based Targets Initiative. Deze erkenning betekent dat hun plan in lijn is met de gestelde doelen in het klimaatakkoord van Parijs en dat de twee zusterbedrijven maatregelen hebben genomen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. De Science Based Targets Initative (SBTi) is een samenwerking tussen CDP, de UN Global Compact, het World Resources Institute en het Wereld Natuur Fonds. 

In 2018 hebben Nature’s Pride en Berries Pride hun CO2-uitstoot in kaart gebracht en een plan met maatregelen opgesteld om deze met een derde te verminderen in 2023. Dit betreffen reductiemaatregelen voor de eigen faciliteiten en op het gebied van transport, de verduurzaming van verpakkingen en de vermindering van voedselverspilling. 

Internationaal netwerk van ambitieuze bedrijven

Door hun doelstellingen te laten valideren door de Science Based Targets Initiative treden Nature’s Pride en Berries Pride toe tot een netwerk van vooruitstrevende internationale bedrijven die ambitieuze CO2-reductiedoelen hebben gesteld in lijn met de klimaatwetenschap. Nature’s Pride en Berries Pride willen met hun commitment meer bedrijven in de sector motiveren om ook hun CO2-doelstellingen te laten valideren door de Science Based Targets Initiative. Recent heeft adviesbureau Sustainalize onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van het SBTi voor Nederlandse bedrijven.