In mei 2010 zal een delegatie van de Nederlandse Normcommissie MVO/ISO 26000 aanwezig zijn bij de laatste bijeenkomst over ISO 26000 in Kopenhagen. Daar zullen de laatste discussies over de tekst plaatsvinden. Naar verwachting zal in het najaar de FDIS (Final Draft International Standard) beschikbaar zijn.

Definitieve ISO 26000
Ook over de FDIS vindt weer een stemming plaats. Na goedkeuring van de FDIS is het de verwachting dat de definitieve versie van ISO 26000 eind dit jaar beschikbaar zal zijn.

NEN en ISO 26000
NEN is nauw betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe internationale richtlijn voor MVO (maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties): ISO 26000 `Guidance on Social Responsibility’. De doelstelling van deze internationale richtlijn is het ondersteunen van organisaties bij het invoeren van Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties.

ISO 26000: ondersteunende richtlijn
Nadrukkelijk wordt gesproken over een ondersteunende richtlijn en niet van een certificeerbare norm. ISO 26000 geeft advies hoe organisaties MVO kunnen invoeren in al bestaande systemen in de organisatie. Sinds
1 februari is mevrouw ir. Ingeborg Boon consultant bij NEN en actief als secretaris van de normcommissie MVO/ISO26000, zij is de opvolger van Louise Bergenhenegouwen. Dit betekent dat Ingeborg nu vanuit NEN namens Nederland betrokken is bij de ontwikkeling van ISO 26000. Zij zal ook aanwezig zijn bij de bijeenkomst in Kopenhagen.