Enkele voorbeelden van maatschappelijk ondernemerschap: Achmea heeft zijn gehele aandelenportefeuille ter waarde van 4 miljard euro (ultimo 2007) sinds 1 januari 2006 duurzaam belegd. Dat gebeurt via de methodiek van engagement. Dit beleid is eind 2007 aangescherpt. Op het vlak van sociale zekerheid zorgde Achmea ervoor dat gemeenten werden ontzorgd bij de reïntegratie van langdurig werklozen; er werden ruim vijfhonderd bijstandsgerechtigden aan een baan geholpen.
Het verslag is de weergave van wat Achmea doet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Belangrijk onderdeel van het MVO-beleid is Community Investment: activiteiten die als doel hebben iets terug te geven aan de samenleving. Dit gebeurt onder andere door financiële injecties via de Eureko Achmea Foundation, de Stichting Achmea Gezondheidszorg en de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving. Maar ook door medewerkers die zich vrijwillig inzetten om in ontwikkelingslanden lokale verzekeringsmaatschappijen te helpen bij het opzetten van microverzekeringsprojecten. Hiermee worden vooral die mensen geholpen die voorheen geen toegang hadden tot verzekeringsmarkten.