Dit maakte minister Donner (SZW) op maandag 16 augustus 2010 bekend tijdens een bijeenkomst met bedrijven die werkplekken maken voor jonggehandicapten (Wajongers) en mensen in de sociale werkvoorziening (Wsw).

MVO
MVO Nederland is een nationale kennisorganisatie die door de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland is aangewezen om duurzaam ondernemen te stimuleren. MVO Nederland heeft een netwerk van ruim 100.000 ondernemers.

`Toonaangevende werkgevers`
De bedrijven die aanwezig waren op de bijeenkomst met minister Donner werken mee aan het project `Toonaangevende werkgevers`. Het gaat daarbij om grote ondernemingen die Wajongers en Wsw’ers aan het werk helpen en hun praktijkervaringen beschikbaar stellen voor breder gebruik.

Er zijn al zestien bedrijven die deelnemen aan dit project. Het is de bedoeling dat MVO Nederland dat aantal volgend jaar uitbreidt naar minimaal 24 en ook ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf weet te betrekken bij dit project.

Aan het begin van de bijeenkomst sprak minister Donner zijn waardering uit voor de inspanningen die de aanwezige bedrijven zich getroosten om mensen met een arbeidshandicap aan de slag te helpen. Ook noemde hij het uiterst waardevol dat de aanwezigen de kennis die zij hierbij opdoen, verspreiden onder andere werkgevers.

Vervolgens werd de minister gedurende anderhalf uur bijgepraat door de aanwezige werkgevers die met twee benen in de praktijk van de arbeidsinschakeling van Wsw’ers en Wajongers staan.