Dat plastic soup een groot en dringend pobleem is, is algemeen bekend. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, onder de leden van het MVO Expertpanel, blijkt echter dat zelfs onder deskundigen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen het inzicht in ‘plasticlekkage’ binnen de eigen organisatie, met zo’n 20 procent, erg laag is. “Kennis van het plasticgebruik in de gehele keten is met een kleine 15 procent nog lager”, aldus Dr. Karen Maas, directeur Impact Centre Erasmus. “En dat, terwijl drie kwart van de respondenten aangeeft dat het belangrijk is om inzicht te hebben in het plasticgebruik binnen de eigen organisatie en de keten.” Er wordt inmiddels gewerkt aan een Plastic Soup Footprint.

De plasticproductie stijgt jaarlijks met acht procent. 32 Procent van die productie ‘verdwijnt’ uiteindelijk in het milieu. De Plastic Soup Foundation heeft becijferd dat dat neerkomt op zo’n 20.000 ton plastic die dagelijks in zee terecht komt. Maas: “De reductie van plasticgebruik en –lekkage komt dan ook steeds hoger op de MVO-lijstjes. De praktijk blijkt echter weerbastig.” 61 Procent van de geënqueteerden heeft nog wel ideeën over het verminderen van het gebruik van plastic in de eigen organisatie. Bij het tegengaan van lekkage heeft minder dan de helft dat (42 procent) en als de blik verbreed wordt naar de keten, dan hebben de meeste MVO experts geen idee. Driekwart niet over het gebruik van plastics en 80 procent niet over terugdringen van lekkage.

Transparantie
“Opvallend is ook het gebrek aan transparantie omtrent plastics”, vervolgt Maas. “Maar liefst 83 procent van de MVO experts geeft aan dat de organisatie niet rapporteert over plastic gebruik en 94 procent niet over plastic lekkage. Veel respondenten dragen irrelevantie als reden aan. Andere MVO experts geven aan dat de focus in hun organisatie ligt op andere milieuthema’s of dat plasticreductie een voor hen nog relatief onbekend onderwerp is.”

Footprint
Gestimuleerd door de groeiende problemen rondom plastic soup en de resultaten van deze enquête wordt momenteel een Plastic (Soup) Footprint ontwikkeld. Deze Footprint, een initiatief van de Plastic Soup Foundation (PSF), Impact Centre Erasmus en PwC, beoogt organisaties bewuster te maken van de bestaande plasticstromen zodat er draagvlak komt om deze te verminderen en te vereenvoudigen om zo mogelijkheden voor recycling en circulariteit te verbeteren.

Over het MVO Expertpanel
Het MVO Expertpanel is een initiatief van het Impact Centre Erasmus. Het panel bestaat uit zo’n 400 MVO professionals en besluitvormers uit het bedrijfsleven, de overheid, belangenorganisaties, de not for profit, ontwikkelings- en goede doelen organisaties. Deelnemers zijn voornamelijk CEO/algemeen directeur en MVO of CSR managers van ondermeer de AEX/AMX bedrijven en organisaties uit het professionele netwerk van de betrokkenen. Zij zijn allen actief in besluitvorming en/of advies rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.