Kwaliteit is ook wereldwijd de belangrijkste concurrentiefactor voor mkb-bedrijven, terwijl ethisch verantwoord ondernemen en merkbekendheid mondiaal de tweede positie innemen. “Kwaliteit is altijd belangrijk”, stelt Frank Ponsioen, business leader dga, MKB en familiebedrijven van Grant Thornton in Nederland. “In een opgaande markt is kwaliteit de onderscheidende factor bij uitstek, maar ook in een markt waar de rek er wat uit is, zoals nu het geval is, blijft het een doorslaggevend concurrentiemiddel. De prijs zal gaandeweg wel iets belangrijker worden.”

De lagere score voor ethisch verantwoord ondernemen verklaart Ponsioen met de wet van de remmende voorsprong. “Ethisch verantwoord ondernemen is in onze economie zeker geen ondergeschoven kindje. Je zou eerder kunnen zeggen dat het min of meer vanzelfsprekend is geworden.” De ondernemingsethiek scoort met 70 procent hoger in het vrijhandelsgebied van de Verenigde Staten, Canada en Mexico (NAFTA) en in Latijns-Amerika dan in Europa en Oost-Azië (beide 49 procent). “Daar is men blijkbaar met een inhaalslag bezig.”

Continuïteit van kwaliteit

Nederlandse ondernemers vinden, na kwaliteit, het opleidingsniveau van hun werknemers, het behoud van belangrijke werknemers en kostenmanagement de belangrijkste factoren om concurrentievoordeel mee te behalen. “Dat retentiemanagement veel aandacht krijgt, is geen verrassing”, aldus Ponsioen. “Om kwaliteit te leveren heb je goede mensen nodig en dat is toch een schaars goed. Vandaar de grote aandacht voor opleidingstrajecten en goede arbeidsvoorwaarden waarmee talenten voor de onderneming kunnen worden behouden. Dat is belangrijk voor de continuïteit van kwaliteit.”

Innovatie
Innovatie staat met 47 procent in Nederland op de vijfde plaats in de rangschikking. Dat komt overeen met het gemiddelde in de Europese Unie. Turkije en Italië zijn binnen de EU overigens uitschieters op het gebied van innovatie, met respectievelijk 70 en 63 procent. Ponsioen: “Dat verbaast me wel. Innovatie is juist de sleutel voor succes. Er is niet voor niets zoveel aandacht voor vernieuwing, bijvoorbeeld in de vorm van diverse stimuleringsfondsen. Innovatie zou wat mij betreft wel wat hoger op de ranglijst mogen staan.”