Steeds meer ondernemingen kennen MVO een belangrijke plaats toe in de langetermijnstrategie. ‘Goed voor de samenleving’ betekent nu ook ‘goed voor de winst’. David Rönnegaard, consultant en senior-research fellow bij INSEAD deed hier onderzoek naar, onder andere bij Tetra Pak.

MVO als langetermijnstrategie
Ondernemingen zijn MVO aan het ontdekken als een motor die de winst kan aanjagen. Het oppakken van maatschappelijke verantwoordelijkheden is voor deze ondernemingen een aspect van de ondernemingsstrategie en als zodanig onderwerp van analyse aan de hand van de gebruikelijke drie instrumenten voor strategievorming: 
  • competentie-analyse: identificatie van kerncompetenties van de onderneming,
  • value chain-analyse: analyse van de bijdrage van functies in de organisatie aan de meerwaarde van het product of de dienst,
  • PEST-analyse: analyse van politieke, economische, sociale en technologische invloeden.    

Lees hier het oorspronkelijke artikel over het onderzoek van Insead (engelstalig)