De Marine Stewardship Council (MSC) stelt 1 miljoen Britse pond beschikbaar om duurzaamheidsinitiatieven van kleinschalige visserijen en visserijen in het Mondiale Zuiden te ondersteunen. MSC werkt al sinds haar oprichting in 1997 samen met visserijen in het Globale Zuiden en kent de hindernissen die zij op weg naar duurzaamheid ontmoeten. Het fonds investeert daarnaast in onderzoek naar ontbrekende gegevens in visserijbeheer wereldwijd.

Door het leiderschap en de betrokkenheid van partners aan te spreken, beoogt MSC 20% van de mondiale visserij in 2020 actief in het MSC-programma te betrekken. In 2030 moet dat een derde van de mondiale visserij zijn. Het MSC- programma erkent en beloont duurzame visserijpraktijken met het MSC-keurmerk. Dit is in lijn met Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 14 (Sustainable Development Goal – SDG 14) van de Verenigde Naties: Behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen.

Rupert Howes, Chief Executive van Marine Stewardship Council: “Om dit doel te bereiken is strategische samenwerking met visserijen in het Globale Zuiden cruciaal. Deze visserijen zijn goed voor meer dan 70% van de mondiale productie van vis-, schaal- en schelpdierproducten. Velen van hen houden niet of nauwelijks gegevens bij en functioneren niet op een niveau dat nodig is om MSC-certificering te behalen. De in het Ocean Stewardship Fund door ons beschikbaar gestelde 1 miljoen pond is bedoeld om deze visserijen bij te staan op weg naar duurzame praktijken.”

Hans Nieuwenhuis, Programma-directeur MSC Benelux: “Het nieuwe Ocean Stewardship Fund van MSC biedt de kans om meer visserijen op hun koers naar duurzaamheid te ondersteunen. Met het door de Nationale Postcode Loterij gefinancierde project Vis voor Goed, werken we met 25 visserijen in Mexico, Zuid-Afrika en Indonesië aan een duurzamere wijze van vissen. Het is fantastisch nieuws dat dit project een katalyserende werking heeft en we samen met een groeiend aantal visserijen, overheden, natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijven in de visketen kunnen werken aan oceanen die wemelen van het leven, nu en in de toekomst.

Met de vrijgemaakte financiële middelen kunnen aanvragende visserijen concrete obstakels voor duurzaamheid overwinnen, capaciteit en kennis opbouwen, en vereiste gegevens die tijdens de MSC-beoordeling vaak niet voorhanden blijken, alsnog inwinnen. Met deze maatregelen draagt MSC bij aan de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties; SDG 14.2, 14.4 en 14.7 – duurzaam beheer van zee- en kustecosystemen, doeltreffende regulatie van visvangst en een einde aan overbevissing.

Het initiatief tot het Ocean Stewardship Fund wordt enthousiast ontvangen door mondiale leiders op het gebied van bescherming van onze oceanen.

Peter Thomson, de door de VN aangestelde speciale gezant voor de oceaan en medevoorzitter van Friends of Ocean Action: “Onze oceanen zitten diep in de problemen. We moeten dringend opschalen naar werkbare oplossingen en duurzame visserijen en veerkrachtige mariene ecosystemen veiligstellen. Het nakomen van SDG 14 is essentieel voor de toekomstige gezondheid van onze oceanen. Ik juich het recente initiatief van MSC toe om samen te werken met visserijen in het Globale Zuiden en te investeren in nieuw wetenschappelijk onderzoek waarvan vele visserijen wereldwijd kunnen profiteren.”

Isabella Lövin, vicepremier van Zweden en medevoorzitter van Friends of Ocean Action: “Meer dan drie miljard mensen zijn afhankelijk van de oceanen als bron van dierlijke eiwitten en visserijen bieden direct of indirect werk aan honderden miljoenen mensen, vaak in de kleinschalige visserij. Het beschermen van onze oceanen en het leven onder water is letterlijk van levensbelang. Ik juich de betrokkenheid van MSC bij het ondersteunen van duurzame visserijen in het Globale Zuiden toe en hoop dat dit fonds kan bijdragen aan meetbare verbeteringen.”

MSC werkt momenteel de inrichting van het beheer en de aanvraagprocedures voor het fonds uit en maakt deze begin 2019 bekend. MSC verwacht het fonds in de loop der tijd uit te breiden met behulp van bijdragen van stichtingen, ondernemingen en individuen die de visie van de organisatie delen en belang hechten aan gezonde en productieve oceanen waarin visbestanden voor deze en komende generaties gewaarborgd blijven.