BigMile, leverancier van software voor het calculeren en analyseren van transport-gerelateerde CO2-uitstoot, maakt bekend dat Moonen Packaging voor DeliveryMatch en BigMile heeft gekozen. ‘We hebben nu één portaal waarop al onze vervoerders zijn aangesloten en dat ons inzichten geeft in onze transport-gerelateerde CO2-uitstoot’, zegt Roland van Bussel van Moonen Packaging.

Duurzaamheid is al jaren een grote drijfveer in alle activiteiten van Moonen Packaging. Met het oog op een duurzame toekomst kijkt de specialist in duurzame verpakkingen niet alleen naar de ecologische voetafdruk van de eigen bedrijfsvoering, maar beoogt het de CO2-uitstoot in de gehele keten te verkleinen. ‘Onze doelstelling is niet alleen om koploper te zijn in duurzame verpakkingsoplossingen in Europa, maar ook om eind 2026 tenminste downstream in de keten CO2-neutraal te opereren. Duurzame logistiek speelt daarin een belangrijke rol’, meldt Roland van Bussel, Operations Director bij Moonen Packaging.

Het transport is bij Moonen Packaging gediversifieerd naar verschillende vervoerspartners, die elk hun eigen specialisme hebben. ‘Visibility wordt steeds belangrijker om CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en zowel downstream als upstream de ketenpartners te beïnvloeden. Waar we uiteindelijk naar toe willen is dat onze klanten voor hun leveringen straks een afweging kunnen maken die niet alleen is gebaseerd op kosten en levertijd, maar ook op basis van CO2-emissies’, zegt Van Bussel.

Strategisch, tactisch en operationeel niveau

De samenwerking met DeliveryMatch en BigMile levert op verschilllende fronten een bijdrage aan een duurzamere logistiek. ‘Met het ketenplatform van DeliveryMatch en de koppeling met BigMile kunnen we voor elke transportstream tot op zendingsniveau de CO2-uitstoot berekenen. De hoeveelheid CO2-uitstoot per zending wordt vervolgens op de pakbon geprint’, legt Van Bussel uit.

Op strategisch niveau kan Moonen Packaging het grotere geheel zien via de analytics tool. ‘In ons eigen portaal kunnen we over alle vervoerders heenkijken en inzicht krijgen in de CO2 footprint van ons totale transport. Zo kunnen we zien of het voordeliger is om een zending bijvoorbeeld te bundelen en/of naar een bepaalde dag te verzetten. Onze salesmensen gebruiken deze informatie vervolgens om onze klanten continu te motiveren om bewuster bestellingen te doen.’

Roland Slegers van DeliveryMatch vult aan: ‘De data uit DeliveryMatch vormt de basis voor de CO2 emissie-calculatie door BigMile. De unieke combinatie van dataverkeer en sturing met het DeliveryMatch-platform levert Moonen Packaging inzicht in CO2-emissies. Het mooie hiervan is dat CO2-emissie verlaging veelal ook hand in hand gaat met kostenbesparing. Door de keten te monitoren en te sturen wordt de operatie immers first time right uitgevoerd, daarmee worden direct zowel CO2-emissies als logistieke kosten bespaard. Daarnaast kan er gestuurd worden op het gebruik van de logistieke keten tijdens dalmomenten – warehousing en transport – hetgeen ook bijdraagt aan de verlaging van CO2-uitstoot.’

Keuze DeliveryMatch en BigMile

Over de keuze voor DeliveryMatch en BigMile zegt Van Bussel: ‘We waren reeds bekend met BigMile vanuit het Lean & Green programma, waar wij de derde ster hebben behaald en tot de koplopersgroep voor de vierde ster behoren. In BigMile kunnen er veel soorten analyses en rapportages gemaakt worden. Toen we hoorden dat DeliveryMatch daarmee ging integreren was de keuze snel gemaakt.’

Veelzijdigheid

Volgens Jan Pronk, managing director Benelux van BigMile, is de samenwerking een geweldig voorbeeld van de manier waarop Moonen Packaging als eindgebruiker op zowel strategisch, tactisch als operation niveau in staat wordt gesteld om de carbon footprint te reduceren. Pronk: ‘Dankzij interactieve analysetool BigMile Carbon Analytics kan Moonen Packaging periodiek haar transportketen analyseren en bijsturen. Daarnaast beschikt Moonen Packaging met het Order, -Transport, -en Shipping Management Systeem (OTSMS) van DeliveryMatch over een centraal bronsysteem waar alle transport-gerelateerde CO2 data is vastgelegd.’

Door de integratie van de BigMile Emission API wordt voor alle zendingen CO2-uitstoot automatisch berekend op operationeel niveau. Dat geldt zowel voor de inbound als voor de outbound transportstromen. ‘Een bijkomstig voordeel is dat de CO2-informatie bijvoorbeeld ook op vrachtdocumenten of facturen kan worden verwerkt. Iets wat in de toekomst onderdeel zal gaan worden van de totale orderflow in de logistiek. De veelzijdigheid van het BigMile SaaS-platform wordt op deze manier maximaal benut’, aldus Pronk.