Spadel, het moederbedrijf van mineraalwater SPA, wordt als eerste drankenproducent in de Benelux een bedrijf met positieve impact door dit toe te voegen aan het doel van de vennootschap. De ambitie sluit aan bij de nieuwe MVO-strategie voor 2025 waarin natuur, consument, lokaliteit en de maatschappij centraal staan. Het wijzigen van de doelen van het bedrijf wordt 10 juni voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens een buitengewone algemene vergadering

Lokaal investeren

Tien jaar geleden besloot Spadel zijn duurzaamheidsambities te structureren en doelen te stellen voor het verminderen van de klimaatimpact, het verbeteren van de verpakkingen en het beschermen van de natuur en de bron. Met succes. Eind 2020 ontving het bedrijf het internationaal erkende CO2-neutraal label voor al zijn activiteiten en behaalde de bottelarij in Spa de hoogst mogelijke certificering voor duurzaam waterbeheer. Dit zijn twee primeurs in Europa voor een drankenproducent. Over enkele weken zet Spadel opnieuw een stap vooruit door als eerste drankenproducent in de Benelux een ‘Positive Impact Company’ te worden. Naast het wijzigen van de doelen van het bedrijf, committeert Spadel zich eraan om 5% van zijn nettowinst te investeren in de maatschappij. Dit gebeurt onder meer via samenwerkingen met lokale partners.

Bovendien zet Spadel zich in om de bescherming van de biodiversiteit en waterbronnen verder te verhogen, alleen natuurlijke ingrediënten te gebruiken in haar producten en te komen tot volledig circulair verpakken tegen 2025.

B Corp: samen voor een betere wereld

De wens om de positieve impact van Spadel te concretiseren in de doelen van het bedrijf, houdt gedeeltelijk verband met de coronacrisis. Een crisis die meer dan ooit aantoont hoe belangrijk het is om lokaal actief te zijn. Spadel speelt al jaren zijn rol als lokale speler, door bijna uitsluitend met lokale leveranciers te werken en bijna alle producten binnen een straal van 500 kilometer rond de bron te verkopen.

‘Uit de huidige crisis leren we meer dan ooit dat dit de juiste strategie is en deze aansluit bij de veranderende consumentenbehoefte, onderstreept Bart Peeters, general manager van Spadel Benelux. ‘Daarom hebben we nu besloten om nog verder te gaan. In onze nieuwe MVO-strategie voor 2025 investeren we 5% van onze nettowinst in lokale initiatieven. Dit past bij onze ambitie om tegen eind 2021 het zogeheten ‘B Corp’-certificaat te behalen voor het hele bedrijf en al onze merken. Dit certificaat wordt toegekend aan bedrijven die zich inzetten voor een betere wereld met oog voor mens, milieu en maatschappij. Dit zeer sterke signaal zal de geëngageerde jongere generatie, volgens mij, zeker aanspreken.’

Naast het verkrijgen van het B-Corp certificaat, richt Spadel zich in de nieuwe strategie voor 2025 op het blijven verminderen van de CO2-uitstoot en de transitie naar 100% circulair zodat verpakkingen altijd gerecycled of hergebruikt kunnen worden. De ambitie is om consumenten producten aan te bieden die nog gezonder zijn en beter voor het milieu.