Milieuvriendelijker produceren

Het Bangladesh water PaCT, partnership for cleaner textiles, wordt uitgevoerd door IFC en Solidaridad en gaat met 500 textielbedrijven in Bangladesh aan de slag om het bewustzijn over schaarse grondstoffen en de gevaren van verontreiniging onder de aandacht te brengen. Doel is om bij 200 bedrijven concrete maatregelen te nemen die water, energie en chemicaliën besparen en vervuiling tegengaan. De textielsector, overheden en financiële sector zijn bij het programma betrokken. Het programma bouwt veel kennis op over besparingsmogelijkheden. Die kennis wordt gebundeld in een nieuw textiel kennis instituut in Dhaka. Op vele manieren worden ervaringen binnen het programma gedeeld en uitgewisseld, zodat bedrijfsleiders en werknemers in de textielindustrie veel van elkaar leren. Internationaal programma coördinator Janet Mensink: ‘De praktische en vernieuwende aanpak van Solidaridad en IFC had in de proefperiode afgelopen jaren bijzonder goede resultaten. Het is geweldig dat modebedrijven en textielfabrieken nu de handen ineen slaan voor schonere textiel. De komende jaren kunnen we een substantieel deel van de industrie in Bangladesh bij milieuvriendelijkere productie betrekken’.

Grote sector, grote problemen

In de textielindustrie in Bangladesh, na China de grootste ter wereld, werken 3,5 miljoen mensen, vooral vrouwen. De sector is goed voor 79% van de inkomsten uit export en ruim een kwart van het nationaal inkomen. Maar de sterke groei van de sector wordt bedreigd door schaarse grondstoffen en de enorme vervuiling die het veroorzaakt. De grondwaterstand in Dhaka daalde in de afgelopen decennia met 65 meter en nog steeds zakt die met 2 meter per jaar. Veel afvalwater wordt ongezuiverd geloosd op het oppervlaktewater en zoekt zijn weg door woonwijken naar zee. Boeren en vissers hebben veel last van de dalende grondwaterstand en de vervuiling van het oppervlaktewater. Ook het energiegebruik van de sector is groot en de voorraden aardgas zijn niet onuitputtelijk. Het elektriciteitsnet is zwaar overbelast en valt regelmatig uit.

Modebedrijven en textielfabrieken nemen verantwoordelijkheid

In toenemende mate erkennen vooruitstrevende modebedrijven de problemen en nemen maatregelen. Felix Ockborn van H&M reageert in een artikel in de Volkskrant en geeft aan dat er een gedeeld belang is van modebedrijven en de textielsector in Bangladesh om de problemen aan te pakken. In dit programma wordt een nieuwe benchmark ontwikkeld die ook van pas kan komen in andere landen. Vanuit Bangladesh is mr. Zahid van de DBL group textielfabrieken enthousiast over de pilot van de afgelopen jaren. Met een investering van $80.000 realiseerde hij besparingen tot een half miljoen dollar, terwijl zijn productie met 7% steeg. In het proefproject werd bij 12 fabrieken een waterbesparing gerealiseerd die gelijk staat aan het huishoudelijk watergebruik van 590.000 inwoners van Bangladesh.