Oude collecties ver beneden kostprijs laten opkopen door de handel? Betalen voor afvalverwerking van overtollige items? Modelabels die zich aansluiten bij de i-did_slow fashion_movement kiezen voor een beter alternatief: re-design. Door middel van het toevoegen van design en vakmanschap krijgt kleding opnieuw waarde en nieuw elan. Voor modehuizen niet alleen een oplossing voor hun kostbare overschotten, maar tegelijkertijd een keuze voor duurzame productie in Nederland én voor een gezonde marge. De i-did_slow fashion_movement ontwerpt en produceert in haar MVO-atelier in Utrecht inmiddels voor o.a. Gsus, Sissy Boy en Noppies.

Van afval naar grondstof voor design
De meeste consumenten hebben geen idee wat er met onverkochte kleding gebeurt. Wereldwijd wordt maar liefst 40% van alle geproduceerde kleding ongedragen weggegooid. Modelabels doen niet-verkochte collecties ver beneden kostprijs van de hand of moeten zelfs betalen om dit als afval te laten verwerken. Een enorme verspilling van grondstoffen, energie en arbeid. De i-did_slow fashion_movement vindt dat dit anders moet en anders kan. Niet door recycling maar juist door het toevoegen van design en vakmanschap worden deze waardevolle grondstoffen opnieuw gebruikt. 

Consument vraagt verantwoorde productie
De trends zijn overduidelijk: consumenten verwachten dat we niet alleen zuiniger en voorzichter omgaan met grondstoffen, maar ook met afval. Consumenten willen weten waar hun spullen vandaan komen en waar zij na gebruik naartoe gaan. Tot nu toe kiest nog 61% van de consumenten voor het product met de scherpe prijs in plaats van het verantwoord geproduceerde product. Over vijf jaar zal deze balans omgekeerd zijn en verkiest 60% verantwoorde productie boven prijs. i-did wil een aanjager zijn van duurzame productie, van een beweging van consumenten en van producenten die het nu al anders willen doen.

Laag risico, volop kansen: join the _movement

i-did biedt modelabels een laagdrempelige manier anders om te gaan met hun afval. En nu al te kiezen voor duurzame productie. In nauwe samenwerking met het ontwerp- en marketingteam van de opdrachtgever ontwerpt i-did nieuwe items uit bestaande kleding. Omdat i-did op kleine en grote schaal kan produceren, is dit proces uitermate geschikt om te testen wat werkt. Hierdoor is het financiële risico voor modelabels bijzonder laag. De kleding blijft het oorspronkelijke label dragen, met een plus van de _slow fashion_movement én een krachtig verhaal. De producten worden gedistribueerd en verkocht door de modehuizen zelf.

Over i-did

i-did slow fashion startte in 2008 als modelabel met een eigen MVO-atelier en productiehuis in Utrecht. Hier kregen vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt een vakopleiding en een volwaardige baan. Eind 2012 besloot i-did het eigen label los te laten en in plaats daarvan te focussen op design en productie voor anderen. Want dat is de kern en de kracht van i-did: vakmanschap koesteren, talent ontplooien, lokale, duurzame productie en waarde creëren door middel van design. Vanaf 2013 start iedere vier maanden een nieuwe groep vrouwen (en inmiddels ook mannen!) de opleiding van i-did. De opleiding biedt vakkennis, ambacht en ‘leren werken’, oftewel empowerment van de cursisten. Zodat zij daarna zelfstandig aan de slag kunnen.

Facts

• In Nederland gooien we per jaar 240.000.000 kg textiel weg
• 70% van dit textiel wordt beschouwd als afval en eindigt op de afvalberg
• 30% van dit textiel wordt verzameld voor de consument voor recycling
• 55% van die 30% kan worden hergebruikt
• 45%, dus 33 miljoen kg kan niet meer worden gedragen
• In de UK hebben huishoudens voor € 36,4 miljard aan ongedragen kleding in de kast liggen