Prijs, kwaliteit en levertijd zijn de kenmerken waarop ieder bedrijf let bij de inkoop van goederen en diensten. Maar daarnaast hebben veel bedrijven ook oog voor zachtere zaken.
98% van de bedrijven let op de eerlijkheid van de leverancier en 92% op de openheid van de leverancier voor kritiek. 84% zegt ook in de keuze mee te wegen of de leverancier zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast houden bedrijven ook rekening met of er bij de toeleverancier sprake is van fraude en corruptie (76%), onveilige werkomstandigheden (74%), een hoog milieubewustzijn (74%), en kinderarbeid (70%). 72% van het midden- en kleinbedrijf zou een leverancier uitsluiten die zou pogen een eigen medewerker om te kopen.
Meer dan de helft van de bedrijven let ook op of er sprake is van structureel zwartwerken (66%) en discriminatie (61%) bij de toeleverancier, of de leverancier bijdraagt aan een betere samenleving (61%) en of de leverancier beschikt over een milieucertificaat (53%).
Het percentage allochtonen werkzaam bij de toeleverancier (6%) en het aantal vrouwen in managementfuncties (4%) tellen echter nauwelijks mee. Respectievelijk 79% en 92 % van de bedrijven zegt deze twee criteria geheel niet mee te laten wegen in hun selectieproces.
-Consumenten wegen in hun aankoop steeds meer mee of bedrijven maatschappelijk verantwoord handelen. Belangrijk daarom is dat bedrijven verantwoord en integer inkopen.” aldus Muel Kaptein, hoogleraar aan de faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van Ethicon. -Het onderzoek laat zien dat het MKB door de bank genomen deze verantwoordelijkheden serieus oppakt. Vooral bedrijven die geen standaard producten inkopen en die een langlopende relatie met een leverancier aangaan zeggen integer en duurzaam in te kopen.”