Deze maand  (25 september) is het precies 5 jaar geleden dat de Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn aangenomen: een jubileum, maar valt er ook iets te vieren? Ondanks het feit dat zowel overheden, NGO’s en bedrijven de SDG’s hebben omarmd, moet er nog veel gebeuren om de doelen in 2030 gerealiseerd te hebben. Daarom hebben de VN dit decennium uitgeroepen tot ‘Decade of Action’: alle stakeholders zullen een tandje moeten bijschakelen om inderdaad over 10 jaar een einde gemaakt te hebben aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Een belangrijke stakeholdergroep is het bedrijfsleven.

Integratie in de strategie

Veel bedrijven onderschrijven het belang van de SDGs, maar vinden het in de praktijk moeilijk om hier echt handen en voeten aan te geven (bron: o.a. Vierde Nationale SDG rapportage). Om bedrijven op weg te helpen, zijn de afgelopen 5 jaar diverse SDG-stappenplannen ontwikkeld. Al deze plannen benadrukken dat ‘integratie in de strategie’ een cruciale stap is om écht een bijdrage aan de SDGs te kunnen leveren, maar tegelijkertijd blijkt ook uit onderzoek (bron: o. a. PricewaterhouseCoopers, 2019, Toepassing van SDGs door Nederlandse organisaties) dat bedrijven deze integratie als complex ervaren. Gezien de moeite van bedrijven met deze stap, lijkt verdere operationalisering gewenst. Uit een eerder onderzoek (2018) van adviesbureau Sustainalize in samenwerking met Tilburg University bleek dat Nederlandse bedrijven de SDG’s slechts beperkt in hun strategie-ontwikkelingsproces betrekken.

Afstudeeronderzoek

In opdracht van TIAS heeft Björn Peters in zijn afstudeeronderzoek voor de Executive Master of Management & Organization de relatie tussen de SDG’s, verandermanagement en meervoudige waardecreatie uitgediept. “Strategische inbedding wordt niet gerealiseerd door het simpelweg labelen van SDGs op de bestaande bedrijfsactiviteiten, maar door een cyclisch transformatieproces van 12 stappen”, aldus Björn.

Mirjam Minderman, Policy Advisor / Lecturer Business and Society at TIAS School for Business and Society

Deze column is eerder gepubliceerd op de website van TIAS