TIAS partnernieuws

TIAS is de business school van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven en heeft een breed portfolio aan deeltijdmasters, MBA opleidingen, masterclasses en maatwerk oplossingen.  

Een duurzame toekomst voor het bedrijfsleven en de maatschappij is onze drijfveer. Daarom richten wij ons op het ontwikkelen van mensen en organisaties die hun verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen en voor hun omgeving. Leiderschap, samenwerking en innovatie staan dan ook centraal in ons onderwijs en onderzoek. Naast het overbrengen van kennis en vaardigheden, leggen we de nadruk vooral op het stimuleren van een kritische, nieuwsgierige benadering. Andere vragen stellen om te weten hoe het echt zit. Op zoek naar antwoorden met impact op organisaties, business en de samenleving.