De minister van onderwijs heeft de aanvraag voor het nieuwe bachelorprogramma Global Responsibility and Leadership van Campus Fryslân goedgekeurd. Ook het masterprogramma Sustainable Entrepreneurship werd goedgekeurd.

‘De bacheloropleiding is een van de drie belangrijke bouwstenen van de Campus Fryslân naast het Master College en de Graduate School. Het is geweldig dat we hiermee een volgende stap kunnen zetten’, stelt decaan prof. dr. Jouke de Vries.

Global challenges, local solutions

Met de bacheloropleiding Global Responsibility and Leadership (GRL) heeft Campus Fryslân de ambitie bewuste, verbindende en actieve wereldburgers voor de toekomst op te leiden. De bacheloropleiding GRL is een University College en kenmerkt zich door kleinschalig en intensief onderwijs, selectie aan de poort, residentieel onderwijs en een internationale leeromgeving.

De vraagstukken binnen de bacheloropleiding GRL zijn gerelateerd aan de zeventien “global goals” die de Verenigde Naties in 2015 heeft geformuleerd. ‘Deze global goals vormen de inspiratie voor wetenschappelijke vraagstellingen.

Wij hebben deze punten naar drie afstudeerrichtingen vertaald: responsible planet, waarin veel aandacht is voor energie, duurzaamheid, aarde en natuur. Als tweede richting kennen we responsible economy and politics, met vakken op het gebied van industrie, economische groei en globalisering en tenslotte responsible humanity, waarin kwaliteit van leven, gezondheid, cultuur en conflict centraal staan. Het programma is mede opgezet met behulp van bedrijfsleven en kennisinstellingen uit de regio. Studenten gaan aan de slag met oplossingen voor het verwezenlijken van deze global goals en hen wordt aan de hand van bestuurskundige en bedrijfskundige inzichten geleerd hoe zij dit via een bedrijf, de overheid of de civil society kunnen realiseren. Global challenges, local solutions is dan ook ons motto´, zegt De Vries.

Toets Nieuwe Opleiding (TNO)

Nu de opleiding GRL positief is beoordeeld door de minister, is de volgende stap de Toets Nieuwe Opleiding (TNO) van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Toetsing van een nieuwe opleiding door de NVAO moet er voor zorgen dat de opleiding aan eisen van kwaliteit en organisatie voldoet. Wanneer het nieuwe University College deze toetsing heeft doorstaan, kan de opleiding daadwerkelijk beginnen. De opleiding start in 2018.

‘In december is de mastertrack Tourism Geography and Planning goedgekeurd door de minister. Vandaag hoorden we dat het masterprogramma Sustainable Entrepreneurship ook een goedkeuringstempel van de minister heeft gekregen. Dit opgeteld met de goedkeuring voor onze bacheloropleiding betekent dat de faculteit binnenkort staat,” besluit De Vries.

Meer informatie over de bachelor Global Responsibility and Leadership.