Het ministerie van LNV stelt een actieplan op voor de groei van biologische productie en consumptie in Nederland. Dit actieplan zal bestaan uit een ambitie en een set van acties die helpt om de ambitie waar te maken. Het ministerie wil graag diverse partijen uit de samenleving uitnodigen om mee te denken over welke acties nodig en wenselijk zijn, zoals boeren, vertegenwoordigers van de (biologische) landbouw, ketenpartijen (leveranciers, transporteurs, verwerkers, handelaren, retailers), onderzoekers, overheden, financiers, NGO’s en consumenten. De consultatie moet leiden tot een effectieve set van acties. Acties die bij uitvoering ook echt gaan leiden tot groei van biologische productie en consumptie.

Waarom een Nederlands actieplan?

De Europese Commissie heeft in de Farm-to-Fork-strategie en het Organic Action Plan de ambitie uitgesproken dat in 2030 25% van het Europese landbouwareaal biologisch moet zijn. Aan elke lidstaat van de Europese Unie is gevraagd om te komen met een nationale strategie met een ambitie en maatregelen die passen bij de lokale situatie. In Nederland maakt het ministerie van LNV hiervoor een actieplan. Dit zal deze zomer verschijnen.

Wat is biologische landbouw?

In de uitgangspunten van biologische landbouw wordt nadrukkelijk rekening gehouden met milieueffecten, klimaat, dierenwelzijn en biodiversiteit. De eisen waaraan biologische productie moet voldoen staan beschreven in Europese wetgeving.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie.

Hoe ziet de consultatie eruit?

De consultatie bestaat uit 6 stappen en duurt van februari tot  en met april. Iedereen die wil bijdragen kan meedoen. Per stap heb je een aantal dagen de tijd om deel te nemen. Je bepaalt zelf het moment dat het jou het beste uitkomt. Na iedere stap wordt er een verslag gemaakt, zodat iedereen continu op de hoogte is van de voortgang van de dialoog.

De consultatie is bedoeld voor iedereen die wil bijdragen aan de dialoog over biologische productie en consumptie.

Wat gebeurt er met de resultaten van de consultatie?

Het ministerie van LNV neemt de resultaten van deze consultatie mee in het opstellen van het actieplan. In het consultatieproces hoopt het ministerie te komen tot acties die beschrijven wat er nodig is, door wie en wanneer. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de inhoud van het actieplan ligt bij de minister van LNV.