Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vandaag het Actieplan ‘Groei van biologische productie en consumptie’ aan de Tweede Kamer overhandigd, met daarin de ambitie van 15% biologisch landbouwareaal in 2030. Ofwel een groei van 80.000 naar zo’n 300.000 hectare biologisch landbouwareaal. Om dat te realiseren gaat LNV samenwerken met de sector en ketenpartijen zodat de biologische productie en consumptie zal toenemen. De groei van biologisch is onderdeel van een versnelling naar een duurzamere voedselproductie. Haalbaar, volgens Bionext, echter alleen als iedereen – overheid, keten én consument – voor biologisch gaat. Voor de opstart van het actieplan is in 2023 en in 2024 € 26 miljoen beschikbaar uit het transitiefonds.

Biologische landbouw speelt een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw. Om die reden stuurt het actieplan aan op een versnelling van de groei van het biologische landbouwareaal van 4% (in 2021), naar 15% in 2030. Dat betekent een groei van ongeveer 80.000 hectare nu, naar zo’n 300.000 hectare in 2030. Die groei zal voornamelijk worden gemaakt in de melkveehouderij en akkerbouw, sectoren met veel areaal.

Het actieplan is niet alleen gericht op groei van het biologisch landbouwareaal, maar op de hele keten. Naast boeren, spelen ook handel, toeleveranciers en supermarkten en kennisinstellingen een grote rol. LNV gaat samen met de sector en ketenpartijen aan de slag om de biologische productie en consumptie te stimuleren onder andere door een consumentencampagne, marktontwikkeling, verlenging van het investeringsfonds waarmee boeren financiering kunnen krijgen voor de omschakeling naar biologisch en meer kennis en innovatie. Hiervoor is komend jaar en in 2024 € 26 miljoen euro beschikbaar gesteld uit het transitiefonds.

“De sector is ontzettend blij met de komst van dit actieplan. We kijken enorm uit om in samenwerking met LNV de groei binnen de sector te realiseren en te bouwen aan een schoner, groener en eerlijker voedsel- en landbouwsysteem. 15% is ook heel haalbaar, het vereist alleen wel de benodigde marktontwikkeling. De rol van de markt is cruciaal. Als de markt er niet is, kan een omgeschakelde boer zijn producten niet kwijt.”

“Nederland zal een flinke inhaalslag moeten maken, met het huidige landbouwareaal van 4%. In tegenstelling tot veel andere Europese landen heeft de biologische sector lange tijd weinig tot geen financiële overheidssteun ontvangen. De innovaties en kennis die de sector rijk is, zijn te danken aan de vele koplopers, die jarenlang tijd, geld en moeite geïnvesteerd hebben. Laten we niet vergeten dat zonder deze kartrekkers de sector niet klaar zou zijn voor deze stap”, aldus Michaël Wilde, directeur van Bionext die vanochtend het actieplan van Minister Adema in ontvangst mocht nemen.

Het actieplan is een invulling van de Europese Green Deal, die gemiddeld 25% biologisch landbouwareaal in 2030 beoogt.