De handleiding geeft achttien concrete aanbevelingen over hoe bedrijven álle vormen van kinderarbeid in hun productieketen kunnen uitbannen én kunnen zorgen dat ook arbeidsrechten van werknemers worden nageleefd. Daarnaast biedt de handleiding ondersteuning voor overheden bij het overwegen en (her)formuleren van hun kinderarbeidbeleid.

Minister Verhagen en Agnes Jongerius gaan ondermeer in gesprek met ondernemers die deelnemen aan de Fair Wear Foundation (FWF). In de Fair Wear Foundation werkt een groeiend aantal bedrijven uit de kledingbranche samen met vakbonden en maatschappelijke organisaties om de arbeidsomstandigheden bij de leveranciers van Nederlandse kledingbedrijven te verbeteren. FWF controleert dit. McGregor is een van de bedrijven die aan de Fair Wear Foundation deelnemen.

De campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ roept niet alleen bedrijven maar ook regeringen en internationale organisaties op meer tegen kinderarbeid te doen. Zo was Stop Kinderarbeid onlangs nauw betrokken bij het opstellen van het actieplan (‘Roadmap’) tijdens de internationale conferentie over kinderarbeid in Den Haag. Ook wordt geadviseerd aan de Tweede Kamer, diverse Ministeries en de Europese Commissie.