Minister Stientje van Veldhoven (Milieu & Wonen) heeft de Tweede Kamer een ‘verzamelbrief’ gestuurd (10 april) over diverse zaken op het gebied van de circulaire economie. Ze gaat in de brief in op diverse onderwerpen en moties en enkele toezeggingen die ze heeft gedaan in het AO Circulaire Economie van 15 oktober 2019 en het plenaire debat over de wetswijziging in verband met de implementatie van de Kaderrichtlijn afvalstoffen op 10 maart 2020.

In de brief staat de minister ook kort stil bij de gevolgen van het coronavirus voor het afvalbeheer.

In de brief worden ook de resultaten weergegeven van een verkenning naar de mogelijkheden om te komen tot een verbrandingsverbod voor recyclebaar afval per 2030. In deze verkenning is onderzocht of de prikkels die nu gelden voor het storten, verbranden en nuttig toepassen van afval in Nederland de goede kant op staan. De minster heeft dit onderzoek laten uitvoeren door het onderzoeksinstituut DRIFT. Download hier het onderzoeksrapport.