De subsidie is er op gericht de realisatie van een gemiddelde energiebesparing van 2% per jaar, zoals vastgelegd in het werkprogramma Schoon & Zuinig, voor het MKB meetbaar dichterbij te halen.

Het Energiecentrum MKB zet zich sinds de oprichting in 2002 in ter bevordering van energiebesparing bij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Met de aanvullende subsidie kan het centrum haar werkzaamheden intensiveren en haar bereik bij de doelgroep vergroten.