Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de CEO’s van 5 energiebedrijven hebben afspraken gemaakt over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de steenkoolketen. Belangrijk onderdeel daarvan is een MVO convenant. Hierin staat dat audits zullen worden uitgevoerd bij mijnen, energiebedrijven zo transparant mogelijk zullen zijn over hoe ze met de resultaten daarvan omgaan en dat er een mogelijkheid komt voor het melden van eventuele misstanden. ‘Dit is een belangrijke volgende stap in de goede richting’, aldus de minister. Zij en de CEO’s van E.ON Benelux, EPZ, Essent, GDF Suez Energie Nederland en Nuon vertrouwen erop dat het convenant voor de zomer wordt afgerond.

De energiebedrijven hebben de handen ineengeslagen in de Europese organisatie Bettercoal, samen met vijf andere Europese energiebedrijven. Dit initiatief beslaat zo’n 40 procent van de Europese steenkoolmarkt. Bettercoal gaat in 2014 grondig onderzoek doen en streeft naar audits bij minstens acht steenkolenmijnen in onder andere Colombia, Zuid-Afrika en Rusland. Deze onderzoeken (audits) richten zich op onder meer de arbeids- en leefomstandigheden en de vrijheid van vakbonden. Op deze wijze wordt meer inzicht verkregen in de lokale situatie bij de mijnen en kunnen zo nodig verbeterplannen worden gemaakt.

Met deze aanpak gaan de energiebedrijven -samen met mijnbouwbedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties- verder werken aan verbetering van bovengenoemde omstandigheden. Zo zal de informatie over de bereidheid van mijnen om verbeteringen door te voeren een rol spelen in de afweging om wel of niet bij een mijn in te kopen. Minister Ploumen: ’Het is belangrijk dat de energiebedrijven hun verantwoordelijkheid nemen, door gezamenlijk hun invloed uit te oefenen om problemen bij mijnen aan te pakken.’ De minister benadrukt dat de bedrijven zo transparant mogelijk moeten zijn over de acties die zij naar aanleiding van de audits ondernemen. Overigens zal zij Bettercoal, dat zij al heeft besproken met haar Deense-, Zwitserse- en Franse collega, ook agenderen bij de EU in Brussel.

De energiebedrijven werken verder aan het instellen van een meldpunt voor het geval er toch iets mis zou gaan bij een mijn. Stakeholders, waaronder maatschappelijke organisaties, kunnen hier terecht wanneer zij signalen hebben dat er problemen zijn. Ploumen: ’Voor het vertrouwen in de aanpak is het belangrijk dat deze procedure laagdrempelig, transparant en onafhankelijk is.’ De komende tijd zullen de energiebedrijven de opzet van het meldpunt gaan uitwerken.

Minister Ploumen heeft de CEO’s uitgenodigd om in de tweede helft van 2014 Colombia te bezoeken. Ook maatschappelijke organisaties worden gevraagd mee te reizen. Colombia is een belangrijke leverancier van steenkool voor de Nederlandse en de Europese markt. Eerder leidde de situatie bij Colombiaanse mijnen tot grote zorgen bij zowel energiebedrijven, de overheid als maatschappelijke organisaties. CEO Erwin van Laethem van energiebedrijf Essent zegt namens de energiebedrijven blij te zijn met de uitnodiging: ‘Door de dialoog kunnen we mogelijkheden onderzoeken die effectief bijdragen aan verbeterde omstandigheden in en om de mijnen. Tijdens een bezoek aan een mijn in Zuid Afrika, heb ik zelf ervaren wat lokale behoeften kunnen zijn en heb ik gemerkt hoe samenwerking tussen lokale gemeenschap, NGO’s, overheid en bedrijfsleven kan leiden tot goede resultaten.’