Lilianne Ploumen heeft tijdens haar ministerschap hard getrokken aan de totstandkoming van convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het eerste convenant kwam van de kleding- en textielsector, het tweede van de banken. Een reeks andere convenanten is in de maak, zoals goud en plantaardige eiwitten. ‘Het kost tijd, maar het gaat goed.’

Voor ze de politiek in ging was ze al vele jaren actief in de wereld van ontwikkelingssamenwerking. Haar hart ligt er onmiskenbaar. Als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voerde ze een nieuw beleid in waarin buitenlandse handel en ontwikkelingshulp samen gaan. Lilianne Ploumen besloot de markt tot bondgenoot te maken in de strijd tegen armoede. Onder meer door convenanten te sluiten waarmee sectoren zich samen met maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid committeren aan de inzet voor eerlijke handel en duurzaamheid. Daar zet zij zich ook persoonlijk enorm voor in.

Lees het volledige interview