De problemen die Shell in de wereld veroorzaakt zijn legio. Zoals in Nigeria. Ondanks dat de rechter het verbood, fakkelt de oliemaatschappij in dit land nog steeds bijna 600 miljoen kubieke meter gas per jaar af.
Het affakkelen veroorzaakt ernstige luchtverontreiniging. De bevolking uit de Nigerdelta kampt daardoor met gezondheidsproblemen als astma, chronische bronchitis, leukemie en verhoogde kindersterfte. ‘Geen enkel bedrijf zou haar omwonenden mogen vergiftigen,’ aldus Monday Saro-Wiwa (broer van de in 1995 geëxecuteerde Ken Saro-Wiwa) Ook is het affakkelen volgens de Wereldbank de grootste bron van vervuiling door broeikasgassen in sub-Sahara Afrika.

Op het Russische eiland Sachalin is Shell betrokken bij het grootste gas- en oliewinningsproject ter wereld. Het project is voortdurend in het nieuws vanwege overtreding de milieuregels. Een 1200 kilometer lange pijplijn zorgt voor grote sociale en milieuproblemen. De wilde zalm verdwijnt, waardoor de inheemse bevolking, die vooral uit vissers bestaat, geen bron van inkomsten meer heeft. Ook dreigen de laatste honderd West-Pacifische grijze walvissen ter wereld door de olie- en gasactiviteiten van Shell in de wateren van Sachalin van hun voedselgebied verdreven te worden.

Milieudefensie en haar zusterorganisaties willen dat de steenrijke olieproducent zijn verantwoordelijkheid neemt. Shell moet daarom een deel van zijn jaarwinst over 2006 besteden aan het oplossen van de problemen. Op 1 februari 2007, als de jaarwinst van Shell bekend wordt, zal Milieudefensie daarom paginagrote advertenties plaatsen in Engelse en Nederlandse kranten, samen met andere organisaties en de namen van duizenden mensen die deze oproep steunen.

Shell steekt veel tijd en geld in een groen imago. Het bedrijf doet mee met Global Compact, een initiatief van de Verenigde Naties voor fatsoenlijk en duurzaam ondernemen, dat in de praktijk helaas weinig
voorstelt. Ook de ‘Business Principles’ en het duurzaamheidsverslag van Shell lijken indrukwekkend. Desondanks gaat de milieuvervuiling door en wordt de gezondheid bedreigd van mensen die in de buurt van Shell’s bedrijfsactiviteiten wonen.

Shell is één van ’s werelds grootste spelers op het gebied van olie- en gaswinning. In 2005 behaalde de gigant de hoogste jaarwinst in de historie van het Nederlandse bedrijfsleven.