De pulp- en papierindustrie in Indonesië heeft meer hout nodig dan er beschikbaar is uit plantages. Het gevolg hiervan is dat er steeds meer tropisch regenwoud voor de bijl gaat. In de periode 1988-1999 was slechts acht procent van het pulphout afkomstig van plantages, de overige 92 procent kwam uit tropisch regenwoud.

De afgelopen decennia heeft de vernietiging van tropisch regenwoud in Indonesië buitenproportionele vormen aangenomen. Het huidige tempo van ontbossing bedraagt twee miljoen hectare regenwoud per jaar. Met dit tempo zal in Kalimantan het tropisch regenwoud in 2010 verdwenen zijn.

Milieudefensie heeft Akzo Nobel meermalen gevraagd uit het project te stappen. Het bedrijf weigert hierop in te gaan. Ondanks de aantoonbare negatieve milieueffecten van dit project wijst niets erop dat Akzo Nobel het afgesloten Memorandum of Understanding wil verbreken.

Een MoU heeft een vastgestelde looptijd; aan het eind daarvan is er de mogelijkheid tot verlengen of stopzetten. Akzo heeft eind dit jaar de gelegenheid het MoU te verbreken. Milieudefensie vindt dat Akzo Nobel die kans moet aangrijpen: Akzo, kap ermee!

Aktievoerders van Milieudefensie hebben een zgn jungledoek opgehangen bij de hoofdingang van Akzo in Arnhem. met de tekst “Akzo, kap ermee” . Milieudefensie protesteert hiermee tegen plannen die Akzo heeft in Indonesie waarbij 48 duizen hectare tropisch regenwoud gekapt gaat worden. In Indonesie geldt een stop op zulke kaalkap.

Akzo is het tweede bedrijf uit de Milieudefensie-serie De vieze vijf. Hierin worden Nederlandse bedrijven aan de kaak gesteld die het niet zo nauw nemen met maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland. De wantoestanden uit deze cases onderstrepen de noodzaak van bindende internationale regels waaraan multinationals zich moeten houden.