Het College van Deskundigen van de MVO Prestatieladder verwelkomt een nieuw gezicht in haar midden: Michel Schuurman neemt het voorzittersstokje over van Gerard Zwetsloot. Nadat Gerard aftrad tijdens de harmonisatiedag van versie 3 van de MVO Prestatieladder, zijn we erg blij te kunnen melden dat Michel het College van Deskundigen met zijn kennis gaat versterken. Michel is geen onbekende in de wereld van MVO, aangezien hij al ruim tien jaar actief is op het gebied van sustainability, waarvan de laatste acht jaar bij MVO Nederland, de beweging van ondernemers in de nieuwe economie. We vroegen hem naar zijn kijk op de toekomst van duurzaamheid en welke rol certificatie hierin kan spelen.

Alhoewel de route naar zijn huidige rol bij MVO Nederland, Directeur Economie & Politiek, misschien met een kleine omweg lijkt te zijn gegaan, toch heeft elke stap bijgedragen aan zijn huidige kijk op duurzaamheid. ‘Mijn eerste werkende leven was bij het Korps Mariniers, daar is wel het maatschappelijke zaadje bij mij gezaaid’, zegt Michel hierover. ‘Via een commerciële rol in de zakelijke ICT ben ik op zoek gegaan naar het snijvlak tussen maatschappelijk en zakelijk relevant zijn. Dit leidde in 2005 tot de start van een onderneming, waarmee we in 2007 toetraden tot het bedrijvennetwerk van MVO Nederland. In 2011 werd ik gegrepen door het thema circulaire economie. Ik geloof erin dat met circulair ondernemen een deel van de kloof gedicht kan worden tussen economische en maatschappelijke belangen. Om daar verder invulling aan te geven, ben ik bij MVO Nederland aan de slag gegaan.’

In de toekomst van verduurzaming mag echter wel wat radicaler gedacht worden volgens Michel: ‘Er is leiderschap en lef voor nodig, maar om voorop te lopen in duurzaamheid en een echte transformatie te bewerkstelligen moet je een perspectief van ‘do or die’ hebben. Je ziet nu de mooiste dingen ontstaan in de coronatijd, dat komt door de noodzaak. Juist ook verduurzaming wordt pas echt relevant als het een must is! Dat is ook toegeven dat we het even niet weten en daarna onbekende paden bewandelen.’

Op de vraag welke rol MVO Prestatieladder speelt in de constant veranderende markt van verduurzaming, is het antwoord voor Michel helder: ‘In basis ben ik niet per se fan van het meetbaar maken van duurzaamheid. Het is namelijk – net als innovatie – niet afvinkbaar, maar een continu ontwikkelproces. Het mooie van een schema als MVO Prestatieladder is dat je als organisatie zelf je niveau kunt bepalen en kunt blijven groeien. Daarmee geeft certificering juist een houvast. Objectivering is nodig om prestaties te kunnen meten, maar wel met een groeiroute passend bij iedere organisatie. Dit maakt een duurzaamheidsstrategie toepasbaar in de bedrijfscultuur. Zolang je maar zorgt dat je andere kpi’s niet conflicterend zijn gaat het daarna vanzelf.’

Wat zijn droom is voor MVO Prestatieladder? ‘Dat we met MVO Prestatieladder écht bijdragen aan transparantie in de keten.’ We kijken met enthousiasme uit naar de invulling van Michel in het College van Deskundigen.