Merendeel van de kantoren heeft nog niet het in 2023 verplichte energielabel C

Bron
RVO.nl

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren minimaal energielabel C hebben, maar hoe staat het er eigenlijk voor met de energielabel-C-verplichting? Vliegen de groene energielabels de deur uit of zijn kantooreigenaren hier nog helemaal niet mee bezig? RVO zocht het uit en heeft een schatting gemaakt van het aantal label-C-plichtige kantoren en hun energielabels. Het blijkt dat van 62.000 kantoren in Nederland die onder de verplichting vallen slechts 44% een energielabel heeft. Daarvan heeft 12% een te laag energielabel (labelklasse D of slechter) en deze voldoen dus ook nog niet aan de verplichting. 

Energielabel C-verplichting

Op basis van schatting van RVO zijn er zo’n 96.000 kantoren in Nederland (*). Van deze 96.000 kantoren zijn er naar schatting 62.000 kantoren die moeten voldoen aan de label-C-verplichting. Uit recente cijfers blijkt dat 44% van deze label-C-plichtige kantoren een energielabel heeft. Hierbij voldoet 32% van de label-C-plichtige kantoren aan de minimale eisen en heeft een groen energielabel van C of beter (**).

De overige 12% van de kantoren die al wel een energielabel heeft, betreft labelklasse D of slechter. Zij voldoen nog niet aan de verplichting. Daarnaast is voor 56% van de kantoren nog geen label geregistreerd en deze voldoen dus ook nog niet aan de verplichting. In aantallen gaat het om zo’n 20.000 kantoren met een groen label (A t/m C) en 7.000 kantoren met een rood label (D t/m G).

* Onder ‘kantoor’ rekenen we hier verblijfsobjecten met alleen een kantoorfunctie. Combi-kantoren worden hierin niet meegenomen. Dit zijn verblijfobjecten die, naast de kantoorfunctie, nog andere gebruiksfuncties hebben.
** In deze cijfers zijn niet meegenomen de kantoren waarvan het niet te bepalen is of ze label-C-plichtig zijn op basis van de bij RVO beschikbare gegevens.

Registraties

Ten opzichte van het totale kantorenplaatje (dus inclusief niet-label-C-plichtige kantoren) hebben de label-C-plichtige kantoren relatief vaak al een label geregistreerd (44% versus 38%). Dit gold dan vooral voor de labels C of beter, die werden het meest geregistreerd (32% versus 27%).

Sinds begin 2016 steeg het aandeel label-C-plichtige kantoren met een groen label elk jaar met gemiddeld 8 procentpunt. Dit betreft een ongeveer lineaire stijging. Begin 2016 waren er nog 5.000 groene labels en inmiddels dus (bijna) 20.000. Dit is een positieve ontwikkeling die eigenlijk nog moet versnellen.

Share Button