De Mega Cube van iwell is een intelligent batterijsysteem met een capaciteit van 14MWh en een vermogen van 7MW. Dankzij een real-time koppeling met duurzame energiebronnen stimuleert de batterij de inzet van groene energie in Nederland. Tegelijkertijd draagt het bij aan een vermindering van het gasverbruik van de Eneco elektriciteitscentrale in Utrecht. Huib van Essen, gedeputeerde van Provincie Utrecht (o.m. portefeuille Energietransitie en Klimaat) en de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk (o.m. portefeuille Mobiliteit en Energie) stelden op 8 maart de Mega Cube in werking door deze ‘op stroom’ te zetten.

Minder gas

iwell levert bij de realisatie van de Mega Cubes de hardware en de software om het batterijsysteem te monitoren en aan te sturen, maar is ook projectontwikkelaar. De batterij stelt Eneco voortaan in staat om de opgeslagen stroom uit de batterij in te zetten voor het balanceren van de in- en uitgaande energie op het stroomnet. Hierdoor kan de centrale een piekvraag opvangen door eerst duurzaam opgewekte energie in te zetten en productiecapaciteit van de centrale stapsgewijs op te schalen. Dit zorgt voor een vermindering van het gasverbruik.

Groene Stroom

Met het FlexiDao monitoring systeem wordt er daadwerkelijk groene stroom gebruikt van Nederlandse zon- en wind­parken. De Mega Cube is op het Eneco-terrein opgesplitst in 6 losse containers, voorzien van drie transfor­matoren. Met de inzet van dit grote batterij­systeem maakt iwell het energienet minder afhankelijk van fossiele brandstoffen in dit geval gas. Het systeem bespaart 2,6 kiloton CO2 per jaar, wat gelijk staat aan het jaarlijks verbruik van ruim 2.600 huishoudens. Gedurende de gehele levensduur van de batterij wordt bijna 40 kiloton CO2  bespaard.

Cubes en Mega Cubes

iwell is in mei 2016 gestart met het leveren van intelligente accusystemen (Cubes genaamd) aan onder meer logistieke en industriële bedrijven, vastgoedbeleggers en mkb. Het bedrijf levert complete energie oplossingen bestaande uit de batterijopslagsystemen, de software en de begeleiding om slimme aansturing van laadpalen, zonnepanelen, warmtepompen en dergelijke moge­lijk te maken. Hiermee optimaliseert het bedrijf alle energiestromen binnen een gebouw, vlakt de piekbelasting af (peak shaving) en corrigeert het continu afwijkingen in de 50Hz frequentie. Deze kortstondige, kleine afwijkingen in deze frequentie komen geregeld voor en kunnen bij gevoelige apparatuur en machines in productie-omgevingen voor storingen zorgen. De ultrasnelle correctie door het batterij­systeem voorkomt dat het gehele machinepark weer opnieuw opgestart moet worden.

Waar de Cubes zorgen voor oplossingen in de lokale ‘wegen’ van bedrijfsterreinen en wooncomplexen, zorgen de Mega Cubes voor oplossingen op de ‘snelwegen’ van het elektriciteitsnet. Een Mega Cube is goed voor 14 MWh en 7 MW. Ter vergelijking: een standaard Cube is goed voor 10 kWh; een Mega Cube staat dus voor 1.400 gewone Cubes in één systeem.

Versnelling energietransitie

De wisselende energieprijzen zorgen voor een enorme versnelling van de energietransitie. Bedrijven en vastgoedeigenaren investeren massaal in warmtepompen, zonnepanelen en laadpalen, elektrificeren versneld hun wagenpark en stappen over van gas naar stroom. Met een slim batterijsysteem kunnen zij hun duurzaam opgewekte stroom zelf optimaal gaan benutten en hoeven ze hun netaansluiting niet te verho­gen. Dat bespaart niet alleen op de kosten, maar voorkomt in veel gevallen ook onnodige en tijdrovende aanvragen voor vergroting van de netaansluiting. Iets dat met de huidige netcongestie trouwens vaak onmogelijk is.