Zakelijk energienetwerk Groendus maakt vandaag bekend dat Meewind als aandeelhouder toetreedt. Deze mijlpaal bekrachtigt de strategische relatie die beide partijen met elkaar hebben en verder willen versterken. Meewind neemt plaats naast hoofdinvesteerder NPM Capital en de directieleden van Groendus.

Investering in energienetwerk van de toekomst

Eerder investeerde Meewind al in afzonderlijke projecten van Groendus. Zo is het innovatieve zonnepark van bijna 95.000 panelen op voormalige vuilstort Bavelse Berg mede door Meewind gefinancierd. Een andere samenwerking betrof de zonnecentrale langs de A32, die ervoor zorgde dat de geluidswal een duurzame tweede functie kreeg. Als toetredend aandeelhouder investeert Meewind nu bewust in de totaalpropositie van Groendus, omdat Groendus op een innovatieve manier vormgeeft aan de verduurzaming van zakelijk Nederland.

Meewind fungeert met zijn uitgebreide kennis en ervaring over de energietransitie als belangrijk klankbord voor Groendus. De investering stelt Groendus bovendien in staat verder te groeien en daarmee de energietransitie in Nederland te versnellen.

Energietransitie versnellen

Met een integrale aanpak bouwt Groendus aan een toekomstbestendig energiesysteem. Het bevorderen van gelijktijdigheid van opwek en verbruik is een belangrijk onderdeel van de Groendus visie. Groendus ontwikkelde hiervoor de innovatieve Energiemarktplaats: hier worden vraag en aanbod van groene stroom op basis van uurlijkse gelijktijdigheid gekoppeld, zonder tussenkomst van traditionele energieleveranciers.

René Raaijmakers, algemeen directeur Groendus: “Met Meewind krijgen we een investeerder aan boord met veel ervaring in de duurzame energietransitie. Samen met NPM Capital vormen zij een waardevolle combinatie van gedreven en kapitaalkrachtige aandeelhouders op het gebied van duurzame energie. En, niet geheel onbelangrijk, door de jarenlange relatie op projectbasis heb ik er het volste vertrouwen in dat we een bijzonder prettige samenwerking tegemoet gaan.”

Solide en vruchtbare basis

Willem Smelik, oprichter van Meewind, over de investering: “Wij zijn voortdurend op zoek naar sterke partners om onze beleggers optimaal te bedienen met rendabele investeringen die concreet bijdragen aan de energietransitie. Onze eerdere ervaring met Groendus bij projectfinanciering en de innovatieve visie van Groendus op de energietransitie geven ons het vertrouwen in Groendus een dergelijke partner te hebben gevonden. De wisselwerking met de directie van Groendus en hoofdinvesteerder NPM Capital zien wij als een solide en vruchtbare basis waarop we onze succesvolle samenwerking de komende jaren graag uitbreiden.”