Chief Supply Chain Officers (CSCO’s) zijn vastbesloten hun supply chains duurzamer en veerkrachtiger te maken. 51 procent zegt bereid te zijn daarvoor gemiddeld 5 procent winst op te offeren. Data en nieuwe technologieën moeten hen helpen hun doel te bereiken. Ook geeft 53 procent aan dat hun digitale supply chain-transformatie het belangrijkste concurrentievoordeel zal zijn in de komende drie jaar. 74 procent acht hybride cloud-integratie van cruciaal belang om die transformatie mogelijk te maken.

De studie, The resilient digital supply chain: How intelligent workflows balance efficiency and sustainability, uitgevoerd door het IBM Institute for Business Value (IBV) in samenwerking met Celonis en Oxford Economics, ondervroeg bijna 500 CSCO’s uit 10 sectoren, waaronder het bankwezen, consumentenproducten, productie en automotive. Uit de studie blijkt dat organisaties op zoek zijn naar manieren om hun supply chains te moderniseren door data- en hybride cloudstrategieën te omarmen en prioriteit te geven aan duurzaamheid.

“De samenloop van post-COVID-19-uitdagingen, inflatie- en toeleveringsproblemen, veiligheid en duurzaamheid heeft geleid tot de meest complexe bedrijfsomgeving in het moderne bedrijfsleven. Dit heeft organisaties gedwongen om hun supply chains te heroverwegen en opnieuw op te bouwen om wendbaarder, efficiënter en duurzamer te zijn”, zegt Jonathan Wright, Managing Partner, Finance and Supply Chain Transformation, IBM Consulting. “Technologie en data-gestuurde automatisering en intelligentie zijn de sleutel tot niet alleen het evalueren van de huidige workflows en inefficiënties, maar ook tot het identificeren van nieuwe mogelijkheden.”

De enquête onder CSCO’s bevestigde dit:

De belangrijkste uitdagingen waar CSCO’s voor staan

 • 80% van de CSCO’s gaf aan dat de volatiliteit van de vraag een top uitdaging is, terwijl 77% de toegenomen kosten van transport en logistiek noemde.
 • Naast de kosten noemde 76% de beschikbaarheid van transport en logistiek als een van de grootste uitdagingen.
 • Deze uitdagingen leiden tot gemiste kansen: 71% zegt dat lagere voorraden van grondstoffen en afgewerkte producten hebben geleid tot voorraadtekorten en omzetverlies. En 60% heeft producten moeten versnellen voor klanten, wat tot hogere transportkosten heeft geleid.

Hybride cloud, executiebeheer, AI en automatisering kunnen CSCO’s helpen kansen te grijpen

CSCO’s volgen agressieve, door data ondersteunde strategieën om slimmere, meer wendbare supply chains op te bouwen die de veerkracht en duurzaamheid kunnen helpen verbeteren. In feite:

 • Bijna negen op de tien (87%) CSCO’s implementeren executiemanagement en 77% implementeert proces- en task mining om hun activiteiten te moderniseren.
 • Tegen 2025 is 83% van de CSCO’s van plan om AI-ondersteund real-time voorraadbeheer in te voeren.
 • 74% van de CSCO’s zegt dat hybride cloudintegratie van cruciaal belang is om de digitale transformatie van supply chains te versnellen en mogelijk te maken.
 • 81% kijkt naar AI-gebaseerde processen en workflows voor real-time demand sensing.
 • Zo’n 72% verwacht dat de meeste van hun processen en workflows in de komende drie tot vijf jaar geautomatiseerd zullen zijn, terwijl 27% verwacht dat hun workflows in hetzelfde tijdsbestek AI-enabled zullen zijn – oplopend tot 33% in 2030.

Duurzaamheid boven winst

66% van de ondervraagde CSCO’s zegt dat duurzaamheid een kernelement is van de totale bedrijfswaarde. Meer dan de helft (51%) van de ondervraagde CSCO’s zegt bereid te zijn gemiddeld 5% winst op te offeren om de duurzaamheidsresultaten te verbeteren, wat voor Amerikaanse Fortune 500-bedrijven neerkomt op 22 miljard dollar in één jaar.

CSCO’s noemen in dat verband een aantal specifieke acties die zij de komende drie jaar van plan zijn te ondernemen om de doelstellingen van de circulaire economie te verwezenlijken:

 • 47% begint met het levenscyclusontwerp van hun materialen en producten om hergebruik van materialen uit te breiden en afval te verminderen.
 • 44% is van plan de energie-efficiëntie van hun producten en diensten te verbeteren.
 • 35% is van plan nieuwe producten en diensten te ontwikkelen op basis van hernieuwbare energiecomponenten, en 30% verwacht nieuwe afvalvrije producten en diensten te ontwikkelen.

De top drie van verwachte voordelen van duurzaamheidsinitiatieven waren: voldoen aan milieuregelgeving, vermindering van reputatierisico’s, en het stimuleren van nieuwe innovatiegebieden. Deze voordelen kunnen niet worden gerealiseerd zonder een nauwgezet proces van monitoring van een afzonderlijke reeks duurzaamheidsdoelstellingen. Zo’n 55% van de CSCO’s gaf aan in de komende drie jaar real-time monitoring en rapportage op het gebied van ecologische en sociale duurzaamheid te verwachten. De SEC heeft onlangs een wijziging van de regelgeving voorgesteld waardoor beursgenoteerde ondernemingen verplicht zouden worden om de risico’s van klimaatverandering voor hun bedrijf bekend te maken.

“Het elimineren van inefficiënties in de kernprocessen van de toeleveringsketen biedt enorme mogelijkheden om de CO2-uitstoot op grote schaal te verminderen”, zegt Janina Nakladal, Global Director of Sustainability bij Celonis. “Chief Supply Chain Officers weten dat ze zich moeten aanpassen, en in veel gevallen doen ze dat ook, maar vaak hebben ze niet het inzicht dat ze nodig hebben om echt te begrijpen waar veranderingen moeten worden doorgevoerd – en ontbreekt het hen aan de toolset om de verandering aan te sturen. Ons onderzoek toont aan dat momenteel beschikbare technologie – process mining en hybride clouds – CSCO’s dit inzicht kan geven om hun supply chain volledig te transformeren.”

Uit het onderzoek blijkt dat CSCO’s actiegerichte stappen kunnen nemen om data-informed en duurzame supply chains te ontwikkelen en te exploiteren. Deze stappen omvatten:

 • Verken nieuwe bedrijfsmodellen die de veerkracht versterken – Zet AI en machine learning in om betere patroonherkenning, workflowoptimalisatie en het verzamelen van oplossingen mogelijk te maken. Vertrouw ook op een open, veilig, hybride cloudmodel om uitgebreide intelligente workflows soepeler en sneller te laten verlopen.
 • Investeer consequent in de mogelijkheden van automatisering op de korte en lange termijn – ontwikkel robuuste AI- en automatiseringsmogelijkheden om inzichten en besluitvorming te versnellen. Maak gebruik van co-creatie, co-executie en samenwerking om de ontwikkeling van ideeën te versnellen.
 • Maak van duurzaamheid een van uw belangrijkste business professionals – operationaliseer een volledige set van ESG-initiatieven en ontgin gegevens over uw supply chain-processen.