Eind december bracht de Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil (DASPO) haar jaarverslag 2018 uit. Daaruit blijkt dat in 2018 het aandeel gecertificeerde duurzame palmolie is verwerkt in Nederlands diervoeder sterk is gestegen. Waar het totale palmoliegebruik met ruim 89.000 ton een fractie lager lag als in 2017, steeg het aandeel gecertificeerde duurzame palmolie van 56 naar 68%.

Henk Flipsen (directeur Nevedi): “Palmolie is een waardevolle grondstof en niet weg te denken in feed en food. Het vervangen van palmolie door andere plantaardige oliën met een lagere opbrengst per hectare, is geen duurzaam alternatief. Het beste alternatief voor palmolie is gecertificeerde duurzame palmolie. Met het besluit om ook vanaf 2019 voor de pensbestendige vetten op basis van palmolie, gecertificeerde duurzame palmolie te gebruiken, is weer een belangrijke stap voorwaarts gezet in de verduurzaming van het grondstoffengebruik in diervoeders”.

Met de andere brancheverenigingen binnen de DASPO werkt Nevedi aan de volgende stappen om te komen tot 100% gecertificeerde duurzame palmolie in Nederland:

  • Opnemen van duurzame palmolie in concrete aanbestedingen nu dit onderdeel is van Maatschappelijk Verantwoord Inkoopbeleid van de Nederlandse overheid
  • Uitbreiding van doelstellingen voor duurzame palmolie naar de sectoren Out-of-Home, Foodservice en Home & Personal Care
  • Samen met andere (internationale) initiatieven werken aan 100% duurzame palmolie in Europa