Nederland is op de goede weg bij het gebruik van duurzame palmolie. Het einddoel (100% duurzaam in 2020) is in zicht. Dat blijkt uit de rapportage van de Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil (DASPO). In 2018 was 89% van de in Nederland verwerkte palmolie voor voeding voor de binnenlandse markt en exportmarkten duurzaam. Het aandeel fysiek gescheiden duurzame palmolie steeg met 4% ten opzichte van 2017. In de diervoederindustrie werd 12% meer duurzame palmolie verwerkt dan in het jaar ervoor. Voor de Nederlandse markt verwerkten de bedrijven die zijn aangesloten bij de brancheorganisaties die lid zijn van de DASPO zowel voor voeding als voor diervoeder 100% duurzame palmolie.

Belang van duurzame palmolie

De DASPO rapporteert jaarlijks over het gebruik van duurzame palmolie in de voedingsmiddelen- en de diervoederindustrie. Duurzame palmolie is belangrijk omdat het bijdraagt aan de oplossing van vraagstukken zoals de wereldvoedselvoorziening, bescherming van de biodiversiteit en de sociaal-economische ontwikkeling van kleine boeren. Frans Claassen, directeur van MVO – de ketenorganisatie voor oliën en vetten, en initiatiefnemer van de DASPO: “Positief is dat we in 2018 in voeding 4% meer fysiek gescheiden duurzame palmolie gebruikten, en dat in de diervoederindustrie 12% meer duurzame palmolie is verwerkt. Het aandeel duurzame palmolie in voedingsmiddelen laat in 2018 maar een zeer beperkte stijging zien (+1%). Maar we moeten niet vergeten dat dit cijfer zowel de binnenlandse markt als de export betreft. In Nederland zitten we met de aangesloten sectoren zowel in voeding als bij diervoeders al enkele jaren op 100% duurzaam”.

Traceerbaar

De transparantie in de palmoliesector is de afgelopen jaren fors verbeterd. Alle palmolie die Nederland binnenkomt, is traceerbaar tot aan de palmoliemolen in het land van oorsprong. Al deze palmolie voldoet aan de zogeheten NDPE-eisen, wat betekent dat:
1. geen ontbossing heeft plaatsgevonden;
2. niet op veenland is geteeld;
3. arbeids- en mensenrechten zijn gerespecteerd.

Claassen: ”Transparantie is heel belangrijk. De industrie heeft zich daar enorm voor ingespannen. De problemen met palmolie kunnen alleen gezamenlijk en op wereldschaal worden aangepakt. Daarbij krijgen we steeds meer steun van NGO’s en wetenschappers die duidelijk maken dat het boycotten van palmolie de problemen niet oplost. Het beste alternatief voor palmolie is en blijft duurzame palmolie”.

Steun overheid

Ook de Nederlandse overheid onderkent het belang van duurzame palmolie. Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Agro en Natuur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: “De palmvrucht is niet meer weg te denken uit de wereldwijde voedselproductie. Daarbij is een duurzame productie van palmolie van groot belang. Het is goed om te zien welke stappen de palmolie-industrie al heeft genomen. Deze ondersteun en omarm ik. Tegelijkertijd is het belangrijk om blijvend te zoeken naar verbetermogelijkheden, daarom moedig ik bedrijven aan om ambitieus naar hun eigen duurzaamheidsstandaarden te kijken“.

Europees

De DASPO-leden hebben de ambitie om ook in de producten die ze exporteren 100% duurzame palmolie te verwerken. Claassen: “Om ook de vraag naar duurzame palmolie in de rest van Europa te vergroten, werken we nauw samen met initiatieven in andere Europese landen. Op dit moment is het aanbod van duurzame palmolie groter dan de vraag. Goed nieuws is dat de Nederlandse overheid duurzame palmolie inmiddels heeft opgenomen in haar inkoopvoorwaarden. Dat zouden ook andere overheden moeten doen. Uitdagingen op de Nederlandse markt zijn er vooral nog voor de sectoren Out of Home, Foodservice en Home & Personal Care”.

Aangescherpte criteria

De DASPO hanteert de criteria van de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) als definitie voor duurzame palmolie. Deze criteria zijn eind 2018 aangescherpt waardoor palmolie alleen als duurzaam kan worden aangemerkt als aan de belangrijkste aandachtsgebieden van duurzaamheid (geen ontbossing, geen productie op veenland en geen uitbuiting van medewerkers) is voldaan.