Meer dan 150 koplopers maken de transitie naar de circulaire textielketen mogelijk

De Dutch Circular Textile Valley (DCTV) heeft de Nederlandse circulaire textiel- en modemarkt in kaart gebracht. DCTV is gericht op het versnellen van deze markt met als doel om het textielafval en het gebruik van virgin grondstoffen te voorkomen en verminderen. Meer dan 150 innovatieve bedrijven actief in de circulaire textiel- en modemarkt zijn in kaart gebracht: waar wordt textiel ontworpen, gemaakt, gebruikt, verzameld en opnieuw ingezet in de keten als hoogwaardige textielproducten. Het zijn bedrijven die innoveren met onder andere met nieuwe business modellen, alternatieve en herbruikbare materialen, merken en ontwerpers met circulaire potentie, natuurlijk kleuren en mechanisch en chemisch recyclen. Innovatieve bedrijven kunnen zich aanmelden via de DCTV website om onderdeel te worden van deze transitie.

Ondersteuning vanuit DCTV

DCTV verbindt innovatieve bedrijven om elkaar te versterken en biedt ondersteuning op maat. De expertise en het netwerk van DCTV wordt ingezet om het schalen van innovatieve bedrijven te versnellen. Bijvoorbeeld door ondersteuning bij het aantrekken van investeringen, opzetten van een operationele- en marketingstrategie, propositie formuleren, marktvalidatie uitvoeren en klantbinding creëren.

DCTV heeft bijgedragen aan de laatste stappen om een pay-per-use platform te kunnen lanceren. Zij kijken ook naar de mogelijkheden om de kennis en data van een circulair verdienmodel te kunnen delen met het netwerk.” Elisa Jansen van Lena Library.

Icoonproject DCTV

De Dutch Circular Textile Valley is een icoonproject van de Transitieagenda Consumptiegoederen van de Rijksoverheid. Vanuit deze agenda wordt gewerkt aan de transitie naar een Nederlandse circulaire economie in 2050. Het project richt zich op Nederland en is actief op drie verschillende niveaus:

  1. Politiek en onderzoek: stimulerende randvoorwaarden creëren

  2. Kennisnetwerk: elkaar versterken en overzicht bewaren op nationaal niveau

  3. Innovatieve bedrijven: verbinden, vernieuwen en helpen om bedrijven snel te laten groeien

Meer informatie

De volledige lijst met innovatieve bedrijven, actief in de circulaire textiel en modemarkt, is te vinden onderaan de innovators pagina van de DCTV website. Deze geeft een overzicht van wat zich afspeelt in de Nederlandse circulaire textielketen.

DCTV is een samenwerking tussen zes verschillende partners: Modint, ABN Amro, Circle Economy, Fashion for Good, Het Groene Brein, MVO Nederland.

Share Button