Het ‘groene’ bewustzijn onder artsen en geneeskundestudenten neemt toe. In het afgelopen jaar zijn zestien commissies ontstaan waarin medici en medische studenten zitting hebben die zich inspannen voor duurzame zorg in hun instelling. Dat signaleert Adriaan van Engelen van Milieuplatform zorg. ‘Het is een nieuwe en interessante ontwikkeling dat de medici nu opstaan en actief duurzaamheid bepleiten in hun organisaties. Dat is mooi, zeker gezien de afwezigheid van dit thema in de laatste regeringsnota “Zorg van de toekomst”.’

In maart sloegen de zestien duurzame zorgcommissies de handen ineen en is de Groene Zorg Alliantie gelanceerd. Hun doel is collectief op te trekken in het overleg met bestuurders, koepelorganisaties en politiek. De commissies blijven ieder hun eigen agenda voeren, maar kunnen binnen het platform van de alliantie kennis uitwisselen en inspiratie opdoen.

Lees het volledige artikel van Marieke van Twillert, redacteur bij Medisch Contact