Ogenschijnlijk een gewone ‘stenentruck’ rijdt van MBI Veghel naar Bezuidenhout in Den Haag. Een groot project van Heijmans welke Bouwvervoer namens MBI momenteel aan het beleveren is. Zonder dat je het ziet levert dit transport een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van 2030 en de circulaire economie. Deze vrachtwagen rijdt namelijk voor 100 procent op de alternatieve brandstof HVO100 en is daarmee duurzamer dan menig andere truck.

Wat is HVO100?

De afkorting HVO staat voor ‘Hydrotreated Vegetable Oil’, een brandstof uit afvalstromen. Het getal ‘100’ achter HVO geeft aan dat het gaat om een duurzame diesel van hoge kwaliteit in de meest pure vorm (100%). Met HVO100 kun je duurzaam dieselen. Het is fossielvrij en levert een reductie van uitstoot van broeikasgassen tot wel 90 procent ten opzichte van standaard diesel. De brandstof is te gebruiken bij alle moderne dieselmotoren en in elke mengverhouding.

Waarom is dit belangrijk?

Bouwvervoer tankt deze HVO100 in opdracht van MBI, in plaats van standaard diesel. Zo voorkomen ze extra CO2 in de atmosfeer. Met deze leveringen naar Den Haag, ca. 157 vrachten in totaal, wordt er zo’n 37.000 kg CO2 bespaard (ten opzichte van standaard transport). Daarmee komen ze tegemoet aan een belangrijke duurzame pijler. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgas namelijk gehalveerd zijn. Transport is een ‘CO2 intensieve activiteit’ en is daarmee een cruciale factor om deze doelstelling te kunnen bereiken. Een duurzamere vorm van transport is dan ook steeds vaker een vereiste bij het verkrijgen van nieuwe opdrachten. Zo ook voor deze leveringen naar Den Haag, een opdracht die binnengehaald werd omdat MBI samen met Bouwvervoer deze duurzamere vorm van transport kon bieden.