De markt voor alternatieven voor vlees, eieren, zuivel en zeevruchten groeit naar verwachting tegen 2035 naar een waarde van tenminste 245 miljard euro (290 miljard USD). Deze ongekende groei van alternatieven op basis van planten, micro-organismen en dierlijke cellen ontstaat met name door de veranderende vraag van consumenten. Dit blijkt uit een nieuw rapport van Boston Consulting Group (BCG) en Blue Horizon (BH).

Het rapport “Food for Thought: The Protein Transformation” laat zien dat de markt voor alternatieve eiwitten groeit van de huidige 13 ton per jaar naar 97 ton in 2035. In dit basisscenario is dat goed voor 11% van de gehele proteïnemarkt. Door snellere technologische innovatie en ondersteunende wet- en regelgeving kan het aandeel zelfs doorgroeien tot 22% van de gehele markt in 2035. In dat tempo bereiken Europa en Noord-Amerika in 2025 al hun ‘vleespiek’, waarna de consumptie van dierlijke eiwitten in die werelddelen zelfs begint terug te lopen.

“De arena voor alternatieve eiwitten staat wijd open en er worden grote stappen gezet. Er ligt nu een geweldige kans voor investeerders om vroegtijdig in te stappen en grote spelers te worden in de toekomst van voedsel. Maar om deze markt succesvol te bespelen, moeten zij wel hun technologische kennis aanscherpen en ervoor zorgen dat ze potentiële disrupties een stap voor zijn”, zegt Björn Witte, managing partner en CEO bij Blue Horizon.

De keuze voor alternatieve eiwitten heeft een meetbaar positief effect op het milieu en draagt bij aan een aantal belangrijke duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, zoals verantwoorde consumptie en productie, en het tegengaan van hongersnood. Alleen al de verschuiving naar plantaardige alternatieven voor vlees en eieren levert een vermindering op van ruim 1 gigaton CO2 in 2035. Dit is gelijk aan het CO2-neutraal maken van Japan voor een heel jaar. Ook bespaart het 39 miljard kubieke meter water – genoeg om heel Londen 40 jaar lang van water te voorzien.

Benjamin Morach, managing director en partner bij BCG: “Binnenkort zijn alternatieve eiwitten niet meer te onderscheiden in smaak, textuur en prijs. We verwachten dat die gelijkwaardigheid een nieuwe groeigolf aanwakkert. Dat geeft deze opkomende markt een forse steun in de rug, met aanzienlijke positieve gevolgen voor het milieu en nog snellere groei in het verschiet.”

De voordelen voor het milieu en de voedselzekerheid zijn weliswaar bemoedigend, maar de sleutel tot de acceptatie van de consument is gelijkwaardigheid. De alternatieven moeten hetzelfde smaken en hetzelfde aanvoelen als de dierlijke variant. Daarnaast moet ook de prijs minimaal gelijk blijven en bij voorkeur zelfs lager zijn. Volgens het onderzoek zijn er drie fases met verschillende tijdslijnen voor de verschillende alternatieve eiwitten en de producten die zij vervangen:

  • Gelijkwaardige plantaardige alternatieven voor producten als hamburgers, zuivel en eieren gemaakt van soja, erwten en andere eiwitten, zijn beschikbaar vanaf 2023 of zelfs eerder.
  • Eiwitten gemaakt van micro-organismen zoals schimmels, gist en eencellige algen vormen vanaf 2025 een gelijkwaardig alternatief.
  • Eiwitten die direct uit dierlijke cellen groeien worden een gelijkwaardig alternatief vanaf 2032.

Ook investeerders hebben veel te winnen bij deze eiwittransformatie, die goede kansen biedt op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance. Om de alternatieve eiwittechnologieën te perfectioneren zijn grote kapitaalinvesteringen nodig – denk aan honderden miljarden om de productie op te schalen naar industriële niveaus.

Download het rapport (op verzoek)