Maritieme sector verduurzaamt met GSES BlueScan

Het GSES systeem is een wereldwijde standaard, een systeem dat bedrijven en organisaties meet op duurzaam en circulair ondernemen. Speciaal voor de maritieme en offshore sector heeft het GSES® samen met de ontwikkelaars van de BlueScan de GSES® BlueScan samengesteld.

Duurzame inkoop als trend

De BlueScan, een digitale beoordelingsmethodiek voor de maritieme sector, is in 2017 in het leven geroepen om te komen tot een uniforme beoordelingsmethodiek en zo de supply chain binnen de maritieme sector te verduurzamen. De sector zag hoe de levenscyclus van producten korter wordt; ketens minder transparant en de noodzaak om verder te kijken dan alleen naar kostenbesparende maatregelen. Meer dan 80% van de CPO’s (chief procurement officers) beschouwen duurzame inkoop als trend.

Het GSES systeem is een wereldwijde standaard, een systeem dat bedrijven en organisaties meet op duurzaam en circulair ondernemen. Speciaal voor de maritieme en offshore sector heeft het GSES® samen met de ontwikkelaars van de BlueScan de GSES® BlueScan samengesteld.

BlueScan

Maritieme bedrijven als Boskalis, Heerema Marine Contractors, Royal IHC en Pon Power hadden tot vorig jaar allemaal een eigen methodiek om de mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen van hun leveranciers te toetsen. Dit gebrek aan uniformiteit maakte het voor toeleverende partijen lastig en omslachtig. Daarom werd besloten om samen tot één oplossing te komen: een beoordelingsmethodiek waarmee de mate van duurzaamheid van een leverancier getoetst kan worden. Dit creëert helderheid voor alle leveranciers ten aanzien van wat er verwacht wordt. Naarmate de Nederlandse maritieme sector dit uitgebreider toepast zal dit wereldwijd effect hebben op de gehele maritieme waardeketen. Met deze online tool in de vorm van een app, ontwikkeld door SmartTrackers en MVO Nederland, kunnen duurzaamheidsniveaus van de toeleveranciers worden ingeschat en informatie tussen partners in het maritieme netwerk worden gedeeld. BlueScan is in november 2017 officieel gelanceerd.

Van Bluescan naar GSES® BlueScan

De initiatiefnemers hebben besloten nog een stap verder te gaan: ze brengen de BlueScan onder bij het Nationaal Duurzaamheid Instituut onder de naam GSES® BlueScan. Met de integratie van de BlueScan in de GSES® BlueScan komt er naast het meten van prestaties op meetpunten ten aanzien van standaarden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) nu ook circulair ondernemen en reductie van broeikasgassen bij.

Zo helpt GSES® BlueScan toeleveranciers van maritieme en offshore bedrijven met het inzichtelijk maken van de mate waarin zij zelf duurzaam en circulair ondernemen. Deelnemers van de GSES® BlueScan worden gestimuleerd om naast het proces van het monitoren van verduurzaming ook targets te stellen waar zij over 2, 3 en 5 jaar willen staan op het gebied van duurzaam ondernemen.

Leden van GSES® BlueScan:

  • Boskalis
  • Heerema
  • Royal IHC
  • Pon Power
  • Theunissen Technical
  • 80/20 Procurement
  • IRO

Deze samenwerking tussen grote partijen uit de maritieme en offshore sector moet ervoor zorgen dat duurzaam en circulair ondernemen in deze sector inzichtelijker wordt en versneld naar een hoger niveau wordt getild. Een groot aantal opdrachtgevers geven een aantal toeleveranciers een eenjarige documentvalidatie cadeau om toeleveranciers te stimuleren deelnemer te worden en de keten hiermee sneller inzichtelijk te maken.

Share Button