Het actie-onderzoek ‘Circulaire Kansen in de Maritieme Topregio’ wordt maandag 28 november feestelijk afgesloten met een ‘Pitch&Pledge’ bijeenkomst bij de Rabobank Drechtsteden. Tijdens deze bijeenkomst nemen de portefeuillehouders Anouk van Eekelen en Hans Tanis van de Drechtsteden het rapport symbolisch in ontvangst. Daarnaast worden resultaten van het onderzoek door Cirkellab gepresenteerd en ‘pitchen & pledgen’ bedrijven uit de maritieme sector welke circulaire kansen zij zien en (gaan) waarmaken.

Wat betekenen Circulaire Kansen voor de Maritieme Topregio?
Het resultaat van het onderzoek Circulaire Kansen in de Maritieme Topregio – dat Cirkellab heeft uitgevoerd voor de Drechtsteden – is een ‘kaart’ van kansrijke initiatieven en innovaties voor de maritieme sector in de regio. Hierin wordt de verbinding gelegd tussen de sterke en dominante maritieme subsectoren van de Drechtsteden én de kansen en uitdagingen die de transitie naar een circulaire economie met zich meebrengt.

In de binnenvaart ligt er bijvoorbeeld een kans om meer waarde te halen uit schepen die nu in de vaart zijn, door hergebruik en herbouw. Onderdelen zoals generatorsets van afgeschreven offshore platforms kunnen ergens anders een tweede leven krijgen. In een ontmantelingshub voor pleziervaartuigen ligt een expliciete kans om maximale waarde te halen uit materialen van afgedankte en afgeschreven vaartuigen. Voor de waterbouw ligt er een concrete kans in hergebruik van baggerslib voor nieuwe bouwproducten.

Vernieuwende pitches: van herwinbare grondstoffen als brandstof tot aan het schip van de toekomst!
Tijdens de ‘Pitch & Pledge’ bijeenkomst passeren uiteenlopende circulaire onderwerpen de revue.  Aanwezigen horen oplossingen voor de plastic soep, hoe er meer waarde gehaald kan worden uit het slimmer slopen van schepen en offshore platforms, economische kansen voor het verlengen van de levensduur van machines en motoren en hoe je als maritiem bedrijf een idee in business kunt omzetten door het toepassen van circulaire ontwerpstrategieën.