De fractieleider van de Partij voor de Dieren is zondag tijdens de uitzending van Vroege Vogels uitgeroepen tot Groenste Politicus van 2015. Marianne Thieme liet in de door Natuurmonumenten georganiseerde verkiezing de andere finalisten, Liesbeth van Tongeren (Groen Links) en Ernest de Groot (Water Natuurlijk), achter zich. De winnares ontving uit handen van algemeen directeur Marc van den Tweel de titel en een groene stoel.

Inzet voor natuur

Marc van den Tweel: “Marianne  Thieme zet zich als Kamerlid van de Partij voor de Dieren met hart en ziel in voor dierenwelzijn, natuurbehoud en milieuproblemen. Zij maakt zich bijvoorbeeld sterk voor het afmaken van een nationaal natuurnetwerk en het creëren van robuuste natuur. Ook strijdt zij voor duurzame landbouw in Nederland. Zaken waar wij als Natuurmonumenten groot belang aan hechten.”

Meeste stemmen behaald

Via www.groenstepoliticus.nl werden maar liefst 26 politici voorgedragen, waarop gestemd kon worden t/m zondag 3 mei. De drie kandidaten met de meeste stemmen gingen door naar de finale op zondagmorgen 10 mei, live tijdens de uitzending van Vroege Vogels. In totaal zijn er 6887 stemmen uitgebracht, waarvan Thieme met 2598 een ruime meerderheid binnenhaalde. Ook in de ogen van de jury is zij de terechte winnaar.

Veel regionale genomineerden

Natuurmonumenten is verheugd dat veel provinciale en lokale politici genomineerd werden. “Er waren vijf provinciale gedeputeerden en tien genomineerden uit het gemeentelijke en waterschapsbestuur. Juist omdat het accent van de uitvoering van natuurbeleid en natuurbescherming nu in de regio ligt is dit een goede ontwikkeling”, aldus Van den Tweel. Hij noemde het opvallend dat ook een bewindspersoon was genomineerd, Melanie Schultz van Hagen. “Zij heeft als VVD-minister van infrastructuur misschien de schijn tegen, maar heeft voortvarend enkele groene besluiten genomen in de waterhoek, zoals de Marker Wadden en het Kierbesluit.”

Verkiezing Groenste Politicus

Natuurmonumenten organiseerde de verkiezing Groenste Politicus dit jaar voor de achtste keer. Dit was het tweede jaar dat ook regionale politici genomineerd konden worden. In 2014 ontving Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout de eervolle ^groene titel. Eerdere winnaars waren de Kamerleden Hugo Polderman, Esther Ouwehand, Lutz Jacobi, Stientje van Veldhoven, Rik Grashoff en Henk van Gerven.