Het vestigingsklimaat van Nederland voor grote bedrijven staat ter discussie. Een onderwerp waar VNO-NCW en baggeraar Boskalis de afgelopen weken hard over op de trom sloegen. Bedrijven als Boskalis overwegen Nederland te verlaten. Deze week vindt er een bijzondere Catshuissessie plaats: een flinke ministerdelegatie spreekt met ‘genodigden’ over het vestigingsklimaat. Dit gaat waarschijnlijk vooral over de economische kant van het verhaal terwijl juist de vraag centraal moet staan hoe we een gunstig vestigingsklimaat creëren voor duurzame bedrijven.

Kijk alleen al naar de enorme klimaat- en biodiversiteituitdagingen die ons land heeft. Juist het bedrijfsleven heeft de innovatiekracht en het investeringsvermogen om die uitdagingen te helpen oplossen. Duurzame bedrijven zoals in het netwerk van MVO Nederland lopen nu tegen concurrentienadelen aan omdat ze duurzaam ondernemen, maar het economische systeem daar niet op is gebouwd. Regelmatig vragen ze zelfs om méér wetgeving. Bijvoorbeeld over het beprijzen van vervuiling en duurzame standaarden voor producten. En ze lopen soms tegen praktische obstakels aan in huidige regelgeving, die niet flexibel genoeg is voor hun duurzame innovaties die elkaar in hoog tempo opvolgen.

Het klimaat en de biodiversiteit zijn de echte uitdagingen van deze tijd. Laten we dus eens een Catshuissessie organiseren waarin de nadruk ligt op een toekomstbestendig (vestigings)klimaat en de natuur in plaats van enkel de economische bedrijvigheid.

Maria van der Heijden, directeur/bestuurder MVO Nederland