Bij het opstellen van hun klimaatdoelen beginnen veel bedrijven bij zichzelf. Logisch ook. Je kent je eigen bedrijf tenslotte het best en het is misschien wel de eenvoudigste weg. Maar bedrijven die écht impact willen maken beginnen met kijken buiten hun eigen bedrijf. En dat kan. Het Parijsakkoord uit 2015 is daarvoor het ideale startpunt. Met Science Based Targets (SBT) breng je jouw doelen in lijn met die internationale klimaatdoelen. In dit stuk leg ik je graag uit waarom je dat zou willen.  

Nog even voor wie het vergeten was: in het Parijsakkoord zijn wereldwijde afspraken gemaakt om te voorkomen dat de aarde meer dan 2 graden Celsius opwarmt. Daarvoor moet de uitstoot van broeikasgassen in 2030 zijn gehalveerd. En tegen 2050 zelfs tot nul dalen. Dit zorgt, op korte en lange termijn, voor aanpassingen in het klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid van de Europese Unie. Het is dus van belang dat je jouw bedrijfsvoering en -strategie hierop aanpast. Ik heb drie redenen om mee te doen op een rij gezet.

1. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden

Er zijn allerlei perspectieven op wat nu de beste manier om klimaatverandering aan te pakken. Het Science Based Target initiative (SBTi) laat op een transparante en wetenschappelijk onderbouwde manier zien hoeveel jouw bedrijf dient te reduceren en hoe snel dit moet gebeuren om negatieve gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Je krijgt van het initiatief bovendien technische ondersteuning bij het opstellen van je doelen én een expertteam die een onafhankelijke beoordeling en validatie van je doelstellingen doet.

2. Je toont leiderschap en neemt een voorbeeldfunctie in

Drastische maatregelen en ambitieuze plannen vragen om baanbrekende bedrijven die het voortouw nemen en anderen – leveranciers, klanten, overheden – aanmoedigen tot actie. Inmiddels gebruiken meer dan 1.600 bedrijven Science Based Targets. Die bedrijven stoten gezamenlijk meer dan 1,2 miljard (!) ton broeikasgassen uit. Dankzij Science Based Targets konden de aangesloten bedrijven tussen 2015 en 2019 hun uitstoot echter wel met 25 procent verminderen. Kortom: duidelijke richtlijnen en goede begeleiding laten zien dat het kan.

3. Je creëert snel(ler) draagvlak binnen je bedrijf

Als je zegt dat je je aan het akkoord van Parijs committeert, ben je voorgoed klaar met ellenlange discussies over doelstellingen. Met andere woorden: Science Based Targets geven je intern een stevige uitvalsbasis voor bedrijfsbesluiten. Bovendien zijn er heldere protocollen en afspraken over wat wel en niet meetelt, en hoe je je uitstoot en de reducties moet berekenen.

Je kunt je dus richten op het halen van de doelen in plaats van op het overtuigen van management, medewerkers, aandeelhouders en anderen die ook een mening willen hebben over klimaatdoelstellingen. Bedenk je maar eens waar je al die tijd en energie in kunt gaan steken. Tegelijkertijd bieden SBT’s een heldere leidraad voor rapportage en communicatie richting je stakeholders. Science Based Targets zijn het beste wat we hebben.

Aan de slag met Science Based Targets

Wil jij ook starten met Science Based Targets, maar je weet nog niet hoe? We ontwikkelden een ‘Aan de slag met Science Based Targets’ die je bij de hand neemt bij het maken van een concreet plan voor deze exercitie. Je downloadt hem kosteloos op de website van MVO Nederland.

Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.