Duurzaamheid is geen trend meer, maar een gegeven. Het is een onderwerp dat wezenlijk onderdeel uit moet maken van je business en waar je als retailer niet onderuit kan op het moment dat je werkt aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering. De e-commercesector heeft de afgelopen jaren vele stappen gezet en dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Door de corona-maatregelen hebben online bestellingen in 2020 een onvoorziene vlucht genomen. De extra zichtbaarheid en druk op de logistieke keten die hiermee gepaard gaan, zorgen er ook voor duurzaamheidsonderwerpen zoals minder verpakkingsmateriaal en aandacht voor retouren nóg relevanter zijn geworden. In dit artikel kijken we vooruit naar de hot topics voor 2021.

Circulaire economie

We spreken inmiddels al een aantal jaar over de circulaire economie. Elk jaar wordt dit onderwerp concreter en zien we dat steeds meer retailers dit opnemen in hun product aanbod en dienstverlening. Bijvoorbeeld door producten aan te bieden die (gedeeltelijk) gemaakt zijn van hergebruikte materialen, door consumenten informatie te geven over de reparatie van producten of het terughalen van oude materialen. De EU werkt hard aan beleid op dit gebied en in 2021 zullen de eerste zaken hierin concreet worden. Uiteraard is het advies om niet op regelgeving te wachten, maar vast in te spelen op deze ontwikkeling. Deze nieuwe vorm van ondernemen geeft heel veel kansen voor de sector. Door op tijd te starten is dit een ultieme manier om je te onderscheiden van concurrenten.

Consumenteninformatie en eerlijke labels

Zo lang de retail bestaat draait het om de consument en dat is ook logisch. Consumenten verwachten steeds concretere en relevantere informatie. Ze willen keuze hebben en zullen ook steeds meer vragen naar duurzaamheidsinformatie in relatie tot de productkeuze en de leveringskeuze. Zaken als keurmerken en de mogelijkheid tot de juiste filters zullen steeds relevanter worden. Het belang van duurzaam ketenbeheer zal toenemen. Met de komst van de Europese ‘new consumer agenda’ zal er op termijn ook wetgeving worden geïntroduceerd over de wijze waarop consumenten voorzien moeten worden van duurzaamheidsinformatie.

Bewustzijn van de milieu impact

Maatschappelijk gezien krijgt duurzaamheid steeds meer aandacht en wordt er van de sector meer verantwoording gevraagd. Van bedrijven wordt er verwacht dat ze de CO₂-impact in kaart brengen. Nederland heeft volgens het klimaatakkoord van Parijs de doelstelling om in 2030 de helft minder CO₂ uit te stoten tov 1990. Momenteel werkt de overheid aan een plan om dit meetbaar te maken. De impact vanuit de logistiek speelt hierin een belangrijke rol. Aangezien de e-commerce sector een steeds grotere rol vervult binnen de retail, zal de sector hierin in de toekomst verantwoordelijk voor af moeten leggen. Steeds meer webwinkels meten en reduceren daarom de CO₂-uitstoot van de bezorging van hun pakketten, bijvoorbeeld met behulp van Bewust Bezorgd.

Lucht uit verpakkingen

Als e-commerce sector hebben we afgelopen jaren al veel gedaan om de lucht uit de verpakkingen te halen. Als gevolg van de toenemende drukte en de beperkte capaciteit binnen de logistiek is deze noodzaak extra groot geworden. Komend jaar zal er meer aandacht zijn voor luchtreductie, niet meer verpakken of herbruikbare verpakkingen.

Aandacht voor retouren

Met de groei van internetnetaankopen, groeit automatisch ook het aantal retouren. Dit brengt vraagstukken met zich mee over de maatschappelijke en bedrijfseconomische impact van retouren.  Media besteden in toenemende mate aandacht aan het onderwerp. De helft van de consumenten (51%) ziet retouren als een maatschappelijk probleem. (GFK consumentenonderzoek in opdracht van ShoppingTomorrow).  In de markt zien we enkele voorlopers die retouren een belangrijk onderdeel van hun businessmodel hebben gemaakt. Steeds meer webwinkels zullen het voorkomen van retouren, goed verwerken van retouren en het voorkomen van verspilling hoog op de agenda zetten.

Margreeth Pape, Programmamanager Duurzaamheid & Logistiek bij Thuiswinkel.org